Start Om NIBE Nyheter [2020-04-29] Vår största varvtalsstyrda bergvärmepump – nu ännu större
Prata med en expert

Vår största varvtalsstyrda bergvärmepump – nu ännu större

“Med den här maskinen kan vi erbjuda en kostnadseffektiv lösning i spannet 400–25 000 kvadratmeter.”

NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull värmepump med inverterteknik, dubbla kompressorer och möjlighet till multianläggning med upp till nio enheter. Från att tidigare bara ha funnits i driftintervallet 4–28 kW finns den nu även i 6–43 kW och passar för fastigheter med ännu större uppvärmningsbehov.

–Med den här maskinen kan vi erbjuda en kostnads- effektiv lösning i spannet 400–25 000 kvadratmeter, säger Per Törnkvist, produktansvarig för bergvärme på NIBE.

Två kompressorer ger en väl anpassad effektreglering och hög driftsäkerhet, vilket gör NIBE F1355 perfekt för fastigheter med större uppvärmningsbehov. Två kompressorer ger även möjlighet att täcka olika behov samtidigt, som till exempel värme- och varmvatten- produktion.

–Då har du möjlighet att använda en kompressor för värme och en för varmvatten vilket ger en bättre kom- fort för exempelvis mindre hyresfastigheter, förklarar Per Törnkvist.

Med mindre än 5 ton CO2- ekvivalent köldmediemängd per kylmodul har NIBE F1355 inget krav på årlig besiktning.

Smart teknik gör produkten användarvänlig med bland annat distanskontroll och möjlighet till kontroll över energiförbrukningen. Genom att hämta energi lagrad i marken eller återvinna inomhusluften samt auto- matiskt anpassa energiförbrukningen kan man sänka uppvärmningskostnaden.

Kontakt

För mer information kontakta Andreas Johnsson, marknadschef på 0433-27 33 86 eller Per Törnkvist, kommersiellt produktansvarig på 0433-27 31 29.

_

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden

Hur går ett värmepumpsbyte till?

Tips inför köpet

Trygghet upp till 18 år

Läs om vårt trygghetspaket