Start Om NIBE Nyheter [2017-09-19] Byt upp dig till lägre driftskostnad
Prata med en expert

Byt upp dig till lägre driftskostnad

Lägre driftkostnad med värmepump

Idag kan 80 % av hushållets energibehov utvinnas från en bergvärmepump, något som man inte ansåg vara möjligt för 15 år sedan. Förutsättningarna för energibesparing vid ett byte av bergvärmepump är därför mycket positiva.

När det är dags för utbyte av bergvärmepump, är NIBE F1255/F1155 ofta ett självklart val. De sex invertermodellerna tillhör alla våra toppresterande värmepumpar och har funktionen KB-styr, vilket möjliggör en optimering av det befintliga borrhålet. Den varvtalsstyrda kompressorn ser till att borrhålet inte överbelastas och motverkar på det viset eventuell nedfrysning. Ökad kontroll på energianvändandet och minskade elkostnader med hjälp av onlinefunktioner, såsom NIBE Uplink och Smart Price Adaption, är också exempel på hur man i en utbytessituation drar nytta av utvecklingen.

Per Törnkvist är produktansvarig för bergvärme på NIBE och förklarar att prestandautvecklingen på bergvärmepumpar de senaste 15 åren är och har varit fantastisk. För 15 år sedan borrades hål på 100 – 130 meter. Rekommenderat borrhål för motsvarande energibehov är idag 140 – 180 meter. Ett djupare borrhål, i kombination med en effektivare varvtalsstyrd värmepump, kan ge ytterligare energibesparing. I vissa utbytessituationer kan det därför löna sig att borra djupare.

För att skapa ett så lönsamt utbyte som möjligt, bör man också ta hänsyn till att förändrade omständigheter kan ha ökat husets energibehov. Exempel på detta är uppvärmt garage, tillbyggnation, pool eller fler boende. På samma sätt kan tilläggsisolering ytterligare sänka uppvärmningskostnaderna.

Sänk driftkostnaderna med ny bergvärmepump:

  • Optimera energiutvinningen med en effektiv varvtalsstyrd bergvärmepump
  • Djupare borrhål ger ökad energiutvinning
  • Bra användarkontroll och styrning ger ett jämt inomhusklimat och anpassar produktionen efter behov
  • Tjänsten Smart Price Adaption gör det möjligt att ytterligare sänka uppvärmningskostnaderna

_

Hitta rätt

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden

Hur går ett värmepumpsbyte till?

Tips inför köpet

Trygghet upp till 18 år

Läs om vårt trygghetspaket