Karriär
Vi som jobbar här

Allt för att ge er de bästa produkterna och det i rätt tid

Sandra Hansson – Chef för Project management

Så enkelt monteras solceller på taket

5 projektledare • driver produktidé till lanseringsklar • spindeln i nätet mot samtliga funktioner • drygt 50 nya produkter säljklara under 2017 • 12 förstudier/projekt pågår

Initiativkraft kombinerat med ödmjukhet och sunt förnuft är de ideala förutsättningarna för att trivas på NIBE. Så lyder en av våra grundläggande värderingar och det gäller också för vår produktframtagning. En övergripande projektledare styr arbetet i rätt riktning men varje leverans och slutligen lanseringen är ett lagspel som kräver vassa kompetenser och stort engagemang.

 

"När strategin för specifika produkter börjar konkretiseras är det dags att planera upp produktframtagningen."

 

Marknadens behov leder naturligtvis produktutvecklingen på NIBE. Vi har ett fantastiskt nätverk i alla där ute som förmedlar in till marknad- sälj och supportavdelningarna hur behoven ser ut. Detta balanseras och analyseras av våra produktansvariga utifrån deras långsiktiga perspektiv och med insikt i vad som kan komma att påverka branschen och produkterna framöver; tekniskt, politiskt och konkurrensmässigt.

När strategin för specifika produkter börjar konkretiseras är det dags att planera upp produktframtagningen. Detta är en offensiv process där vi strävar efter att väldigt tidigt i projekten ha en tydlig kravspec för en ny produkt och dedikerade resurser. I princip är samtliga avdelningar inblandade och konsulteras till varje projekt. Teknisk produktutveckling är en stor del av arbetet, där utvecklas bland annat nya patent och produkter testas i flera instanser över tid, men det är bara en bråkdel av helheten. Till exempel säkerställer inköp och kvalitetsavdelningen leverantörssäkerhet och hållbarhetsaspekter, säljavdelningarna på olika NIBE-bolag runt om i världen prognostiserar efterfrågan inför kommande produktionskalkyler, och produktion verifierar att produkten kan produceras i efterfrågad kvantitet i tid enligt projektplanen. En kommunikationsstrategi för produkten tas fram av marknad och teknisk dokumentation författar manualer till installatörer och användare. Alla behövs och i huvudsak är Project Managements uppgift att samordna och leda fram en ny produkt.

Allt för att möta och förbättra våra mål avseende ledtider till marknad. Allt för att ge er de bästa produkterna och det i rätt tid!

_