Start Om NIBE Karriär Vår kultur och värderingar
Lediga tjänster
Karriär
Hållbara energilösningar för en bättre framtid

Vår kultur och värderingar

Länge ansågs energi vara något som förbrukades utan att ta hänsyn till vad det hade för inverkan på naturen. Idag ställs det extremt höga krav på att varje energilösning ska vara innovativ, ansvarstagande och professionell – och det är orden vi byggt våra värderingar på.

Ansvarstagande

Med framgång följer samhällsansvar, och inom NIBE tar vi hänsyn till miljön i hela vår värdekedja. Vår långsiktiga strategi är att tillverka energilösningar i världsklass som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi har ett helhetsansvar för miljön – från produktutveckling till slutet på produktens livscykel. Ansvarsfulla inköp och krav på både leverantörer och aktörer är en självklarhet för att hålla vårt aktiva ansvarstagande.

Professionalism

Passion för företagande, kontinuerlig produktutveckling och företagsförvärv har fört oss dit vi är idag. Inom NIBE är det viktigt att upprätthålla och utveckla det starka företag vi hittills har skapat. Vi ställer krav på ärlighet och transparens i alla delar av vår verksamhet, och vi förväntar oss det samma från våra affärspartner. Att arbeta inom koncernen baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande och respekt för våra partners intressen.

Innovation

En stor del av vår framgång grundar sig i produktutveckling med hög teknologisk perfektion kombinerat med hållbarhet och miljöfokus. Inom NIBE är produkternas funktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper de viktigaste förutsättningarna för vår fortsatta tillväxt. Vi strävar alltid efter att våra produkter ska bidra till hållbar utveckling. Energieffektivitet och eco-design är därför viktiga element som spelar in i vår mission.

_