luftvärmepump - frångår vattensystem

 

Så enkelt monteras solceller på taket

En luftvärmepump passar bra för hus som saknar ett vattenburet värmesystem och istället har direktverkande el. Luftvärmepumpen sänker dina värmekostnader och är ett energibesparande komplement till det primära värmesystemet.

En luftvärmepump där en inomhusdel sprider värmen med en fläkt kallas för luftvärmepump. Luftvärmepumpar kan grupperas efter hur energin som tas från utomhusluften sprids i huset. 

Så enkelt monteras solceller på taket

 Värme från Den kalla utomhusluften

En luftvärmepump innehåller ett köldmedium som tar upp värmen från utomhusluften. När köldmediet komprimeras ökar temperaturen som då leds vidare genom inomhusmodulen för att sprida värmen i ditt hem. Det fungerar även under kallare dagar när utetemperaturen sjunker hela vägen ner till -30°C. Dessutom kräver en luftvärmepump mindre energi än direktverkande elradiatorer, vilket sänker både dina koldioxidutsläpp och uppvärmningskostnader.

_