Vi lever som vi lär

Kenneth Magnusson, hållbarhetschef på NIBE i Markaryd

Det säger Kenneth Magnusson, hållbarhetschef på NIBE i Markaryd. Men hur arbetar NIBE för att minska sitt eget och kundernas klimatavtryck?

För NIBE är hållbarheten mycket mer än en trend, det är ett existensberättigande.

–Vi verkar globalt och har försäljnings- och produktionsverksamheter i många länder, berättar Kenneth Magnusson. Det ger oss stora möjligheter att bidra till den omställning som faktiskt krävs.

Minskar kundernas klimatavtryck
Under de senaste tio åren har NIBE arbetat systematiskt med hållbarhet.

–Vi har produkter inom vitt skilda områden och som passar väl in i den pågående och kommande omställningen och vi ser en tydlig efterfrågan på den här typen av produkter, särskilt hos den yngre generationen.

NIBEs produkter drivs med förnybar energi och hjälper kunderna att avveckla fossil uppvärmning och minska sina klimatavtryck.

Värmepumpar är en bra lösning när det gäller att minska sin energiförbrukning och belastningen på miljön. De kan dessutom ge en besparing på cirka 80 procent av det direkta energibehovet.

NIBEs produkter drivs med förnybar energi

Minskar det egna klimatavtrycket
–Även i de egna fabrikerna arbetar NIBE med att energieffektivisera och minska koldioxidavtrycket. Dels genom att byta från fossilt bränsle (olja) till värmepumpslösningar och dels genom att sänka energiförbrukning samt koldioxidutsläpp.

­–De senaste åren har vi minskat koldioxidavtrycket med cirka 65 % i Markaryd och ökat vår energieffektivitet med cirka 30 %. Dessutom kommer vi att minska vår användning av fjärrvärme och gas till förmån för värmepumpar och förnybar energi.

_

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden

Trygghet upp till 18 år

Våra garantier och försäkringar

Våra värmepumpar

Utforska vårt utbud