Start Kunskapsbank NIBE Stories Värmepumpen längs Transsibiriska järnvägen
Prata med en expert

Värmepumpen längs transsibiriska järnvägen


Så enkelt monteras solceller på taket

Efter NIBEs intåg i Ryssland 2007 gör värmepumpstekniken nya framsteg bland gas, kol och vedpannor. Myndighetsdrivna järnvägsstationer är nu NIBEs senaste entré på den väldiga kontinenten. En kontinent som korsas av Transsibiriska järnvägen och där målet är att successivt utrusta stationerna med bergvärmeteknik.

– Ryssland är en fantastiskt spännande marknad för NIBE, men också en traditionell nation där inhemsk gas, kol och ved förstås fortsatt är viktiga bränslen för uppvärmning. Men allteftersom människor får upp ögonen för vår fina teknik växer intresset för värmepumpar från NIBE, berättar Seved Demberg som är Regional Manager för NIBEs emerging markets.

Under de senaste åren har NIBEs dotterbolag Evan hittat en ny nisch att gå in i. Myndighetsägda fastigheter som hittills värmts upp med gas, fjärrvärme eller kol. En serie installationer har nu skett med bergvärmepumpar som skapat en helt ny värmeeffektivitet och ekonomi i olika järnvägsstationer.

– Målsättningen är nu att succesivt byta ut gamla, miljöovänliga alternativ längs Transsibiriska järnvägen och med de första installationerna på plats hoppas vi att ordet sprids om vårt sätt att ta tillvara naturens kraft och värme. Och inte bara värme förstås. I ett land där det svänger från minus 40 till plus 40 graders värme är det en stor konkurrensfördel att också kunna kyla exempelvis stationshus, berättar Seved, som själv åkt den legendariska resan på 786 mil mellan Moskva och Peking.

En jättemarknad med ett växande miljöintresse
Cirka 145 miljoner människor. Flera klimatzoner. 10 000 kilometer brett. Samtidigt en av världens energirikaste nationer med ett överskott av gas, olja och kol. Men i takt med att även Ryssland strävar mot ökade miljösatsningar har NIBE en allt mer given plats. Det märks.

– För mig var det en stärkande upptäckt att exempelvis se ryska bensinstationer utrustade med NIBEs luftvärmepumpar. Så var det inte för bara några år sedan och det är i sig ett tecken på att saker händer, berättar Seved och fortsätter. Att satsa på myndighetsbyggnader som exempelvis järnvägsstationer är att skapa en nisch och sätta ett märke i marknaden. Vi hoppas på ketchup-effekten och har nu installerat värmepumpar ändå bort till Vladivostok, så vi är på G, säger Seved Demberg med ett skratt.

NIBE i Ryssland

• 2007. Entré i Ryssland med 25% förvärv av företaget Evan

• 2009. Startade försäljningen av värmepumpar

• Evan har cirka 150 medarbetare som tillverkar marknadsledande el-
pannor och återsäljer NIBEs värmepumpar

• Fokus på bergvärme och luft-vatten i Ryssland

_

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden

Trygghet upp till 18 år

Läs om vårt trygghetspaket

Våra värmepumpar

Utforska vårt utbud