Toppmodern energieffektivitet i klassisk skrud

 

Så enkelt monteras solceller på taket

Bostadsrättföreningen Enigheten huserar i en klassisk och mycket vacker fastighet från 1906. En fastighet som man lätt förknippar med kakelugnar och ålderstigna värmesystem. Inget kunde vara mer fel i det här fallet. De 20 lägenheterna får istället sin värme och varmvatten från berggrunden och fjärrvärme i en optimal hybridlösning. Och det var viljan att sänka energikostnaderna som var den största drivkraften för satsningen.

På bostadsrättsföreningen Enigheten i Halmstad var Bo Loggarfve en av de pådrivande för att förverkliga projektet.

– När fjärrvärmetaxan ändrades den 1 januari 2013 påförde man en kraftigt höjd grundavgift som i vårt fall svarade för drygt 25 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Vi försökte spara på energi men det gav ett lågt resultat och grundavgiften fanns alltid kvar, förklarar Bo och fortsätter, vi tog därför kontakt med Bröderna Håkanssons Rör för att diskutera vad det fanns för alternativ med bergvärme och vad det skulle innebära i kostnader och annat.

Första steget för bostadsrättsföreningen var att anpassa den befintliga fjärrvärme-anläggningen och installera en effektstyrning för att på så sätt reducera den abonnerade effekten till under 100 kW – och därmed halvera grundavgiften.

– Men vi var inte nöjda där utan bestämde oss för att installera bergvärme som tar hand om centralvärmen i huset samtidigt som fjärrvärmen fanns kvar för tappvattnet och som spetseffekt, kanske 1,5 procent av det totala uppvärmningsbehovet, säger Bo Loggarfve.

Efter att bostadsrättsföreningen fattat beslut påbörjades arbetet och bergvärmepumparna driftsattes sensommaren 2015.

– Nu hamnar vi på ungefär 130 000 kronor för ett normalt uppvärmningsår och sätter man det i relation till den kalkyl som är framtagen när vi lägger på finansieringskostnaden så gör vi en årlig besparing på ungefär 135 000 kronor, säger Bo Loggarfve från bostadsrättsföreningen Enigheten. 

Så enkelt monteras solceller på taket

– Det är en väldigt driftsäker anläggning, säger Staffan Berg på Br Håkanssons Rör och fortsätter, trots att fastigheten snart är 110 år gammal ligger vi ändå 50 procent under kraven som ställs på nyproduktion av flerfamiljsbostäder, det är rätt häftigt. Bergvärme är dessutom kostnads­effektivt och miljömässigt bättre än många andra alternativ.

Han får medhåll av Louise Håkansson som är projektledare på Br Håkanssons Rör.

– Vi jobbar aktivt med energieffektivisering och uppmanar bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att vända sig till oss. Det finns stora besparingar att göra vid byte av värmekälla, som en bonus sparar vi naturen från många ton koldioxid.

 

Så enkelt monteras solceller på taket

 

Faktaruta:

Tidigare förbrukning: 340 000 kWh, fjärrvärme. Nuvarande förbrukning: 120 000 kWh, bergvärme/fjärrvärme. Besparing/år: 220 000 kWh. Tidigare förbrukning: 154 kWh/kvm. Nuvarande förbrukning: 55 kWh/kvm. Utrustning. 2 NIBE F1345-40 bergvärmepumpar. 1 720 m energiborrhål. 1 fjärrvärmeväxlare med effektstyrning.

_