Klövern värnar miljön med banbrytande satsning på luft/vatten och solCeller

Så enkelt monteras solceller på taket

I Nyköping har fastighetsbolaget Klövern tagit ett offensivt steg inom energieffektivitet. När det var dags att energitrimma 3 200 kvadratmeter industrifastighet valde man att klippa banden till fjärrvärme och istället lyfta upp fem värmepumpar på taket och koppla samman dem med 80 solcellspaneler från NIBE. Energibesparingen på taket är hissnande. Från 253 000 inköpta kWh per år till 49 000 kWh.

– Projektet är ett test för oss som banar väg för många fler liknande installationer med kombinationen sol och värmepumpar i framtiden, berättar Tobias Ljungkvist som är driftstekniker på Klövern i Nyköping.

Den 3 200 kvadratmeter stora fastigheten i centrala Nyköping hyser bland annat bilverkstad och bilbesiktning. Under 2017 tog Klövern beslutet att energieffektivisera huset för att sänka driftskostnader och kapa rören till fjärrvärme. Med goda erfarenheter av bergvärmepumpar från NIBE Energy System valde denna gång Tobias och hans kollegor att testa en helt ny kombination baserad på fem luft/vattenvärmepumpar F2120-20 och solcellspaneler med förmågan att alstra 24 kWh per år.

Ambitiös energijakt

Satsningen på konvertering till värmepumpar och solteknik följer Klöverns

Så enkelt monteras solceller på taket

ständiga jakt på smarta och hållbara energilösningar. Bland annat har Tobias bytt ut mängder av belysningsarmaturer till LED-lampor och sänkt energiförbrukningen kraftfullt. Och på tal om besparingar förväntas fastigheten Ana12 i Nyköping bli en riktig spargris.

– Tidigare köpte vi in fjärrvärme med 253 000 kWh årligen och med pumparna från NIBE räknar vi med att behöva använda 73 000 kWh inköpt el. Men eftersom vi samtidigt skapar solenergi med 24 000 kWh per år behöver vi bara köpa in cirka
49 000 kWh. Det är ju grymt bra och vi räknar med en återbetalning på cirka sju år för hela satsningen, berättar Tobias.

När det kom till dimensionering och installation var Bravida i Nyköping leverantören som gjorde satsningen möjligt. Montage påbörjades i maj och i september driftsattes anläggningen.

Unik kombo av luft och solceller

Och att just gå rakt på en helhetslösning med luft/vattenvärmepumpar och solcellspaneler var en ny kombination för installatören.

– Det var aldrig aktuellt med bergvärme eftersom berget är långt ner och Klövern var också måna om att satsa på luft/vatten. Vi såg direkt att fastighetens plana tak var perfekt för installation av både värmepumparnas utedelar och solcellspanelerna. Det är första gången vi genomför kombinationen med värmepumpar och solcellspaneler. Det är spännande att vi kunde skapa en anläggning i framkant ihop med Klövern, berättar Joacim Kron som är VVS-installatör på Bravida i Nyköping.

Genom att installationen anpassades för maximal energieffektivitet prioriteras alltid värmepumpens drift från den solenergi som alstras. Blir det energi över går det sedan till elbehovet i fastigheten och i sista hand säljs elen. Allt styrs från styrcentralen som kopplar samman härligheten med värmepumpar, beredare, solceller, elpannan etc.

– Klöverns satsning är innovativ och vägledande för andra som funderar på kombination av värmepumpar och solenergi. Det är härligt när våra kunder vågar ta framåtblickande steg och leder väg mot en mer hållbar framtid inom värme och ventilation. Detta är verkligen ett sådant exempel, säger Magnus Lindberg, regionansvarig på NIBE Energy Systems.

Satsning för framtiden

För Klövern är satsningen lite av ett test som ska utvärderas efter den kommande och första vintern i drift. Projektet är första gången Klövern satsar på luft/vatten som ren värmekälla och kombinationen med solcellspaneler lär inte bli sista gången, bekräftar Tobias Ljungqvist som är driftstekniker på Klövern i Nyköping.

– Det är imponerande hur bra luft/vattenpumpar blivit och numera känns de både lika effektiva som bergvärme och väldigt tillförlitliga. Att vi sedan kunde skapa en fantastisk totalekonomi med ett rejält bidrag från solen gör kalkylen väldigt attraktiv och jag ser fram emot fler projekt likt detta i vårt bestånd, avslutar Tobias Ljungkvist på Klövern.

Så enkelt monteras solceller på taket

Klöverns fastighet

• Klöverns fastighet på 3 200 kvadratmeter

• Fjärrvärme ersattes av luft/vattenvärmepump och solcellspaneler

• Fem NIBE F2120-20 och 24 kW solcellspaneler (80stycken)

• Besparing energiinköp. Från 253 000 kWh fjärrvärme till 49 000 kWh inklusive solel

• Investering cirka 1,4 mkr. Återbetalning på cirka 7,5 år

• Bravida är installatör

_