Bergvärmepump eller fjärrvärme?

 

Så enkelt monteras solceller på taket

Vilket vinner? Fjärrvärme eller bergvärme? Kanske inte endera, utan både och! I Helsingborg valde fastighetsägaren Fredrik Bergåse att ersätta fjärrvärmen i 56 lägenheter med 15 hål i marken och tre värmepumpar från NIBE. Resultat? Stora vinster för ekonomi och miljö och en mycket nöjd fastighetsägare som ökar sin satsning på bergvärmepumpar.

Anledningen till att ersätta fjärrvärme med egen energiproduktion med bergvärme var att fastighetsägaren ville öka sitt oberoende och minska sin miljöpåverkan. Beslutet fattades 2012 och 2013 var installationen av bergvärmepumparna i drift på Carl Örns gata i Helsingborg. 15 borrhål, tre bergvärmepumpar med total effekt på 180 kW och tre ackumulatortankar senare hade fastighetsägaren skapat en ”energi-frihet” som förser 56 lägenheter med värme och varmvatten.

– Jag är väldigt nöjd och allt har fungerat väldigt bra, säger fastighetsägaren Fredrik Bergåse och fortsätter. Satsningen har mött alla mina krav och både kraftfullt sänkt miljöbelastningen och varit en mycket bra affär, idag och för framtiden.

Investeringen var 2,7 miljoner kronor och inledningsvis hade fastighetsägaren räknat på att bergvärmesystemet skulle återbetala sig på sju år. Eftersom fjärrvärmepriserna sänktes under tiden som installationen skedde, ökade återbetalningstiden till 13 år. Trots detta är satsningen en lysande affär enligt Fredrik Bergåse.

– Investeringen betalar sig gånger två kan man säga. Först sänker jag mina energikostnader med drygt 400 000 kronor per år och sedan har värdet på min fastighet ökat med ungefär 10 miljoner kronor. Och då har vi inte ens talat om frihetskänslan det ger att vara oberoende i uppvärmning och glädjen att kraftigt minska fastighetens miljöpåverkan, säger Fredrik Bergåse.

Så enkelt monteras solceller på taket

 

Ett lågenergihus… från 1956

Genom att sänka inköp av extern energi, i det här fallet fjärrvärme, med 500 000 kilowatt-timmar om året, erbjuder Bergåses fastighet från 1956 prestanda som ett toppmodernt lågenergihus från 2017. Ett exempel på att man med modern teknik kan ta stora steg framåt inom fastighetsutveckling för en hållbar framtid. Samtidigt med betydande besparingar.

– Ja det är nästan en affärsidé i sig att köpa gamla fastigheter och utrusta dem med modern bergvärmeteknik. Kalkyl och verklighet lockar rejält, säger Fredrik Bergåse halvt på skämt och allvar.

Teknisk och ekonomisk utvärdering 2015-2016

Men nu stannar inte berättelsen bara med Fredrik Bergåses version. Projektet kom att bli särdeles välbevakat under 2015-2016 efter att Öresundskraft kommit med förslaget att göra en teknisk och ekonomisk studie av satsningen. Ett projekt skapades till vilket NIBE, Energiföretagen Sverige, Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen samt Profu knöts. Undersökningen startades i maj 2015 och pågick ett år.

– En ambitiös undersökning genomfördes och den visar tydligt på vilken effekt och nytta bergvärme kan erbjuda fastighetsägare likt Bergåse. Inköpen av fjärrvärmeenergi minskade kraftigt, från 720 MWh per år till 202 MWh och fastighetsägaren kunde skapa en självständighet som han efterfrågade, berättar Fredrik Snygg, distriktschef NIBE.

Den omfattande studien gav nya lärdomar till såväl fastighetsägaren som NIBE, för framtiden.

– Våra värmepumpar erbjuder oslagbar ekonomi under halva året, men när vi kommer in mot sommarmånaderna vinner fjärrvärmens låga driftskostnader eftersom priserna sänkts kraftigt just under den perioden. Om fastighetsägaren valt en pump mindre, en ackumulatortank mindre och fem hål färre, och valt att köra fjärrvärme på sommaren, skulle återbetalningstiden varit ännu kortare, säger Fredrik Snygg.

Så enkelt monteras solceller på taket

 

Hybridlösningar är framtiden

På NIBE bygger man för en framtid med samverkande energisystem. Hybridlösningar där flera tekniker samspelar för att ge bästa möjliga energieffektivitet över årstider, förutsättningar och behov. För att nå upp till nya miljömål, i såväl gamla som nya fastigheter, behövs hybridtänket.

– Vi tror starkt på att skapa hybridlösningar i framtiden där teknik samverkar för bästa totalresultat. Det är teknik som kan lösa energi- och miljömål, inte sätten hus byggs på. Husen är redan så bra så det stora energivinsterna finns i teknik som för varje år tar stormsteg framåt i energieffektivitet. Nästa steg är att på allvar addera solceller som del i hybridlösningar, säger Fredrik Snygg.

Fortsatt satsning på bergvärme… och kanske sol

För Fredrik Bergåse var satsningen på fastigheten i Helsingborg ett startskott. Han har bestämt sig för att göra samma satsning i grannfastigheten och räknar med att snart sätta borren i jorden. Det lutar åt en liknande satsning med några justeringar. Sannolikt blir det inte lika många borrhål direkt men med möjligheten att bygga till om förutsättningar kräver det.

– Vi kommer sannolikt att använda fjärrvärme just under sommaren för att utnyttja systemen mest effektivt. Men samtidigt kommer vi att ha möjlighet att borra fler hål om förutsättningar ändras eftersom vi värnar vårt oberoende. När det är dags att lägga om taket är det inte omöjligt att vi kopplar på solvärme också, avslutar energipionjären och fastighetsägaren Fredrik Bergåse.

_