Extrem energieffektivitet när fastighet och berg lagrar energi i företagshuset Metropol i Sundsvall

Så enkelt monteras solceller på taket

I det expansiva företagshuset Metropol på Universitetsallén i Sundsvall råder febril aktivitet. Entreprenörer, studenter, föreningar och restaurangbesökare umgås i en välkomnande och kreativ miljö. En metropol som energieffektiviserats utöver det vanliga, med luftburen värme och kyla.

– Eftersom fastighetens 16 000 kvadratmeter värms och kyls med ventilationen, och inte via radiatorer, krävdes det ett visst mod att satsa på bergvärme och sol. Men det modet hade Diös Fastigheter och det har blivit ett fantastiskt exempel på hur man kan skapa energieffektivitet i världsklass med bergvärme och systemlösningar, säger Tommy Landin, säljare på NIBE Energy Systems.

Från fjärrvärme till bergvärme och solpaneler

Fastigheten Metropol på Universitetsallén fick fram till 2015 hela sitt värmebehov från det lokala fjärrvärmenätet. När den stora fastigheten behövde kylas fick 200 kilowatt kylmaskiner mullra igång. Eftersom det börsnoterade fastighetsbolaget Diös har en uttalad hållbarhetsprofil och årligen minskar sin totala energiförbrukning (mål på minus 3 procent 2019) beslutade man sig för att sätta borren i berget. Man installerade NIBEs kraftfulla F1345 bergvärmepumpar och 940 st solcellspaneler.

Effektivisera energibelastningen och få ett bra inomhusklimat

Energieffektiviteten är idag väldigt hög, menar Diös Fastigheters energioptimerare Fredrik Karlström. – Inom ramen för ansvarsfullt agerande optimerar vi våra fastigheter för att effektivisera energianvändningen och skapa ett bra inomhusklimat för våra hyresgäster. Dessutom minskar vi miljöbelastningen genom effektiv energianvändning och bidrar till en mer hållbar ekonomi. Eftersom det är ganska ovanligt med luftburen värme och kyla i sådana här stora fastigheter är vi väldigt nöjda med satsningen. Det är en jättebra systemlösning som utnyttjar kraften i berget, både för värme och kyla. Den allra största nyttan är ändå att vi får så mycket gratis frikyla under sommaren och har kunnat ersätta de tidigare kylmaskinerna, berättar Fredrik Karlström som är energioptimerare på Diös Fastigheter i Sundsvall. Frikylan särskilt uppskattad Luftburen värme och kyla skapar ett bra inomhusklimat. På vintern tillförs byggnaden energin via huvudventilationen och värme- batterier som värmer tilluften på varje plan, och på sommaren kyls tilluften med frikyla från berget. Genom att ventilera huset genom golvet värms och kyls konstruktionen samtidigt som betonghuset i sig bjuder på en lagringseffekt med sin inneboendes tröghet, jämte själva berget det vilar på.

Ett fantastiskt kretslopp

Med NIBEs värmepumpar och ett helhetsgrepp om ventilation och styrsystem kan de gamla kylmaskinerna tas bort. – Kylmaskiner är dyra att driva och har begränsad livslängd. Nu laddar vi istället borrhålen med kyla under vintern när vi plockar ut värme, för att sedan använda kylan på sommaren, innan vi vänder förloppet under hösten och tar lagrad värme ur berget. Ett fantastiskt kretslopp tack vare värmepumparna. Ackumuleringseffekten är verkligen värdefull, hållbar och pålitlig, säger Fredrik Karlström. Diös fastigheter satsar på ansvarsfullt agerande. Diös vill vara med och skapa städer där företag vill etablera sig och växa samt där människor vill bo, arbeta och umgås under lång tid framöver. En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Företagshuset Metropol är idag certifierat enligt BREEAM In-Use. – Miljöarbetet pågår hela tiden och utöver bergvärmepumpar, solceller och frånlufts- återvinning har vi bytt ut gamla fläktar, som driver värme och ventilation, till moderna effektiva fläktar för att sänka vår totala energiförbrukning. När det kommer till NIBEs värmepumpar har vi jättemånga i vårt bestånd.

Energieffektivt och driftsäkert

Funktion och energieffektivitet är väldigt bra, de är driftssäkra och de spelar en viktig roll i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Vi har lika goda erfarenheter av NIBEs luft/vattenvärmepumpar och ser att de passar perfekt i många projekt som exempelvis återvinning av energi i avluft från ventilationsaggregat eller som alternativ till bergvärme, avslutar Fredrik Karlström, energioptimerare på Diös Fastigheter i Sundsvall.


Så enkelt monteras solceller på taket

Företagshuset Metropol, Sundsvall

Företagshuset Metropol, byggt 1986, ligger i Campusområdet.

• 16 000 kvadratmeter med ett 50-tal verksamheter.

• Ägs av Diös Fastigheter som investerade i nytt energisystem 2015.

• 4 x NIBE F1345-60 kW. 26 borrhål. En solcells- anläggning med 940 st paneler och en installerad effekt på 132 kW.

• BREEAM In-Use certifierat.

_