Backsippans förskola utanför Ronneby

 

Så enkelt monteras solceller på taket

Backsippans förskola utanför Ronneby är unik. Så unik att den visades upp som ett av Sveriges främsta exempel på hållbarhet på världens största konferens för hållbart byggande – SB 14 i Barcelona.

En viktig del är värmesystemet – baserat på NIBE F1345 bergvärmepumpar. Den verkliga förbrukningen är nere på osannolika 23 kWh/m².

Begreppet Cradle-to-Cradle vinner allt mer mark i dagens diskussioner om hållbar utveckling. Enkelt uttryckt handlar det om att allt som konsumeras på ett eller annat sätt ska kunna återvinnas till ny produktion, utan att lämna efter sig några spår. Detta var grundtanken när Ronneby Kommun byggde den nya förskolan Backsippan i Listerby.

– Vi har haft hållbarhet som vårt viktigaste mål säger William Lavesson som är byggprojektledare och investeringsansvarig på Tekniska kontoret i Ronneby.

– Det har handlat om allt från en giftfri innemiljö, till en smart arkitektur och förnyelsebar energi. Backsippan ser inte ut som ett traditionellt passivhus.

Tvärtom – här finns stora fönster som släpper in massor av ljus. En intressant detalj är de två meter djupa takutsprången som skuggar den höga sommarsolen och tar bort behovet av kyla. Samtidigt släpps den låga vintersolen in och ger både ljus och värme under den mörka och kalla årstiden.

Utmärkelse av Sweden Green Building Council

Totalt är byggnaden på 1 200 m² och här finns sex avdelningar med totalt ca 100 barn. Byggnaden har fått mycket uppmärksamhet och utsågs bland annat till en av Sveriges tio mest hållbara byggnader av Sweden Green Building Council. Dessutom har den besökts av bland annat miljöministern.

En stor del av den samlade el som används i byggnaden kommer från 130 m² solceller som ger nästan 22 000 kWh per år. En del av denna el går till de två NIBE F1345 40 kW med nio borrhål på vardera 200 m som är basen i uppvärmningen. Det speciella i den här anläggningen är dock att man återvinner värme från de centrala kylaggregaten i köket som förvärmer vattnet innan det når värmepumparna. Det betyder att värmepumparna får en extra hög verkningsgrad. Enligt BBR har Backsippan en förbrukning på låga 43kWh mer m², eller 50 procent under den gräns som Boverket satt upp. Men verkligheten är ännu bättre.

– Kalkylerna tar inte hänsyn till den återvunna värmen från kylar och fryser, säger William. Men när vi tittar på den faktiska förbrukningen så är vi ända nere på 23 kWh per m², och det är helt fantastiskt.

– Bergvärme är också i högsta grad förnyelsebar energi eftersom det ju i praktiken handlar om att ta upp lagrad solvärme från jorden säger William. Vi har ju också möjligheten att kunna ta upp kyla från borrhålet. Jag är lite sugen på att prova att använda det för kylrum under sommaren. Det blir ju samma princip som en jordkällare, men istället för att ta ner maten så tar man upp kylan!

Resultatet från Backsippan är så bra att man redan är i full gång med att projektera ytterligare en förskola samt bygga om en skola enligt samma principer.

– Vi räknar med att kunna sänka inköpen av av energi för värme med 2/3 och kunna kasta ut en gammal pelletspanna.

_

Smart teknik med användarvänlig styrning för en optimal distanskontroll
NIBE F1345
Låt NIBE experthjälp svara på dina frågor
Till experthjälp