Start Kunskapsbank Innan jag köper Installation och placering
Tips och råd vid installation och placering av en NIBE produkt.

Innan du köper

Installation och placering

Vi hjälper dig att hitta rätt värmepump och en installatör nära dig.


Steg 2. Installatören gör hembesök

Nästa steg är att boka ett hembesök, då installatören kommer hem till dig och ni tillsammans beslutar om vilken värmelösning som passar dig och ditt hem bäst.


Steg 3. Offert & tidsplan

Du får sedan en offert och ungefärlig tidsplan på installationen.


Steg 4. Beställning & Installation

Efter att du godkänt offerten läggs en beställning och installationen kan påbörjas.


Steg 5. Överlämning & genomgång

Nu får du en grundlig genomgång av värmepumpen på plats hos dig. Vill du styra din värmepump på distans, så får du hjälp att komma igång med appen myUplink. Installatören kan även se till att din gamla värmeanläggning forslas bort och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.


Steg 6. Försäkringskort & Prova på myUplink/NIBE Uplink

Installatören och du fyller tillsammans i försäkringskortet som ger dig 6 års trygghetsförsäkring. När kortet är inskickat till oss får du ett välkomstbrev med erbjudande att utan kostnad prova på myUplinks/NIBE Uplinks Premiumtjänster i 3 månader.

Värmepump

När du ska installera en värmepump i din bostad kan våra installatörer hjälpa dig att hitta bästa möjliga placering för enheten. Oavsett vilken typ av värmepump du ska installera är enheten ungefär lika stor. Sedan behöver du ytterligare lite plats för installation av rör, kanaler, el och eventuella tillbehör, så kom ihåg att lämna ett fritt utrymme framför produkten och lite extra utrymme mellan vägg eller andra maskiner och inredningsdetaljer.


Värmepumpen placeras på ett fast underlag och utrymmet ska vara försett med en golvbrunn. För en
luft/luftvärmepumpens modul som ska placeras inomhus behöver du även tänka på att enheten ska sprida den varma luften i ditt hus på ett så effektivt sätt som möjligt. Din installatör kan hjälpa dig att hitta den mest lämpliga platsen att installera din värmepump på.

Utomhusmoduler

Placeringen av utomhusmodulen till din värmepump hänger ihop med var inomhusmodulen ska placeras. För att uppnå en så effektiv värmeåtervinning som möjligt bör inomhusmodul och utomhusmodul stå så nära varandra det går. Utomhusmodulen ska stå på ett fast och platt underlag och placeras så att förångarens underkant är i nivå med genomsnittligt lokalt snödjup. Finns det risk för snöras från taket ska ett skyddande tak eller liknande monteras över utomhusmodulen, dess rör och kablage.


Enheten ska stå så fritt som möjligt för att ge maximal effekt, och går det även att skydda från vind och blåst är det optimalt. Det är viktigt för utomhusmodulens funktion att avledning av kondensvatten till dagvatten fungerar samt att utloppet på kondensvattenröret är placerat så att huset inte tar skada. Din installatör kommer att hjälpa till med placering och installation av ditt nya värmesystem.

Hitta rätt

Trygghet upp till 18 år

Läs om vårt trygghetspaket

Solen, skogen och berget samspelar i Hjortsberga

Se fler NIBE stories

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden