Hur går bytet till?

Börja med att välja installatör på NIBE.se eller prata med oss på NIBE Experthjälp. Vi ger goda råd inför bytet och hjälper dig att snabbt få kontakt med en installatör nära dig. Efter ett hembesök får du en offert och en tidplan. Sedan genomförs beställningen, installation görs på plats och avslutningsvis får du en genomgång av värmepumpen. Installatören kan se till att din gamla värmepump forslas bort och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Klart!