Vanliga frågor

Börja med att välja installatör på NIBE.se eller prata med oss på NIBE Experthjälp. Vi ger goda råd inför bytet och hjälper dig att snabbt få kontakt med en installatör nära dig. Efter ett hembesök får du en offert och en tidplan. Sedan genomförs beställningen, installation görs på plats och avslutningsvis får du en genomgång av värmepumpen. Installatören kan se till att din gamla värmepump forslas bort och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Klart!

NIBE Trygghetsförsäkring gäller för dig som är privatperson. När du köper en ny värmepump från NIBE ingår tre års garanti och efter det tre års NIBE Trygghetsförsäkring. Det betyder att du får totalt 6 år med full trygghet som du även kan förlänga upp till 18 år!

Schablonavdraget gäller även vid utbyte sedan mars 2020 vilket gör det mer förmånligt än innan. Procentsatserna är nu samma som gäller vid nyinstallation, dvs arbetskostnaden kan schablonmässigt beräknas till 35% vid installation av bergvärme och 30% vid installation av frånluft och luft/vatten av totalkostnaden (material och arbete). ROT-avdraget blir 30% av schablonen för arbetskostnaden.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverket.se

_