Wszystkie produkty

NIBE DEH 40/41

 • O produkcie

To wyposażenie dodatkowe służy do podłączania i sterowania zewnętrznymi źródłami ciepła. NIBE DEH 40/41 jest przeznaczona do F370/F470, aby umożliwić podłączenie i sterowanie następującymi zewnętrznymi źródłami ciepła - DEH 40: Kocioł opalany drewnem, Kocioł olejowy, Zbiornik wielofunkcyjny; DEH 41: Kocioł gazowy. Pompa ciepła zapewnia wentylację w budynku i odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego. Ciepło to jest wykorzystywane do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody. W przypadku, gdy moc pompy ciepła nie jest wystarczająca, dodatkową moc cieplną zapewnia zwykle grzałka zanurzeniowa pompy ciepła. Powyższe rozwiązanie daje możliwość uzyskania tej dodatkowej mocy cieplnej przy użyciu zewnętrznych źródeł ciepła. Jeśli zasilanie z zewnętrznych źródeł ciepła nie jest dostępne, grzałka zanurzeniowa włącza się automatycznie. Aby podłączyć zewnętrzne źródło ciepła, pompę ciepła należy uzupełnić o dwie rury przyłączeniowe, które są zawarte w kompletach montażowych DEH40/41.

NIBE DEH 40/41
 • O produkcie

To wyposażenie dodatkowe służy do podłączania i sterowania zewnętrznymi źródłami ciepła. NIBE DEH 40/41 jest przeznaczona do F370/F470, aby umożliwić podłączenie i sterowanie następującymi zewnętrznymi źródłami ciepła - DEH 40: Kocioł opalany drewnem, Kocioł olejowy, Zbiornik wielofunkcyjny; DEH 41: Kocioł gazowy. Pompa ciepła zapewnia wentylację w budynku i odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego. Ciepło to jest wykorzystywane do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody. W przypadku, gdy moc pompy ciepła nie jest wystarczająca, dodatkową moc cieplną zapewnia zwykle grzałka zanurzeniowa pompy ciepła. Powyższe rozwiązanie daje możliwość uzyskania tej dodatkowej mocy cieplnej przy użyciu zewnętrznych źródeł ciepła. Jeśli zasilanie z zewnętrznych źródeł ciepła nie jest dostępne, grzałka zanurzeniowa włącza się automatycznie. Aby podłączyć zewnętrzne źródło ciepła, pompę ciepła należy uzupełnić o dwie rury przyłączeniowe, które są zawarte w kompletach montażowych DEH40/41.

NIBE DEH 40/41
TypeError: Cannot read property "technicalDataList" from null
 • Dokumenty
 • NIBE DEH 40/41
 • NIBE DEH 40/41
 • NIBE DEH 40/41
 • NIBE DEH 40/41
 • NIBE DEH 40/41
TypeError: Cannot read property "technicalDataList" from null
 • Dokumenty
 • NIBE DEH 40/41
 • NIBE DEH 40/41
 • NIBE DEH 40/41
 • NIBE DEH 40/41
 • NIBE DEH 40/41