Produkter for næringsbygg

NIBE UKV

 • Kort om produktet
 • Fordeler

NIBE UKV er en serie akkumulatorer, utjevningskar, som først og fremst er ment for tilkobling til varmepumper for å oppnå større volum på varmesystemet. Dette gir bedre drift av varmepumpen. NIBE UKV kan også kobles til for å redusere midlertidige varmekneppelyder som oppstår som følge av bevegelse i rørsystemet ved temperaturendringer.

NIBE UKV finnes i størrelsene 40, 100, 200, 300 og 500 liter. For systemer med aktiv kjøling brukes med fordel de kondensisolerte NIBE UKV 200 eller NIBE UKV 300.

NIBE UKV 500 har mulighet til å demontere isolasjonen for enklere håndtering av produktet.

  Større volum og bedre varmepumpedrift

  Volumutvidelse for varmesystemet.

  Volumstrøm- og temperaturutjevner

  For et høyeffektivt og sikkert klimasystem uten knirkelyder.

  Aktiv kjøling

  Kondensisolerte NIBE UKV 200 eller NIBE UKV 300 for systemer med aktiv kjøling.

NIBE UKV
 • Tekniske data
 • Dokumenter
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500
Høyde (mm)
495 
Vekt (kg)
16 
Høyde (mm)
1010 
Vekt (kg)
31 
Høyde (mm)
981 
Vekt (kg)
59 
Høyde (mm)
1377 
Vekt (kg)
71 
Høyde (mm)
1840 
Vekt (kg)
110 
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500

Finn riktig produkt

Få gratis eksperthjelp og befaring

Legg igjen din kontaktinformasjon og bli kontaktet av en av våre autoriserte forhandlere i ditt lokalmiljø. En forhandler vil kunne se nærmere på din bolig, temperaturforhold og ditt energibehov for å anbefale den beste løsningen for din bolig.

Fill out my online form.