Nå kan hytteeiere få pengetilskudd!

Så enkelt monteras solceller på taket

Endelig kan du få pengestøtte til energitiltak på hytta! I tillegg støttes nå installering av akkumulatortank som energilager og vannbåren varme i nybygg.

Bakgrunnen for at Enova nå utvider tilbudet, er ønsket om å begrense effektutfordringer på strømnettet. Derfor deler Enova kostnaden med deg når du installerer en varmepumpe eller akkumulatortank fra NIBE. Slik skal både strømregningen og ikke minst belastningen på strømnettet minskes.

Støtte til energitiltak på hytta

Enova melder om at hele 75 prosent av de nærmere 465 000 fritidsboligene i Norge er knyttet til strømnettet. Samtidig ønsker de fleste å ha like mye komfort på hytta som hjemme. Dette er problematisk for lokale strømnett i typiske hytteområder. I tillegg vises det til økede energipriser for hytter, hvor nettleien ofte er dyrere enn hjemme.

Derfor oppfordres det nå til å gjennomføre energitiltak som avlaster nettet, ved å tilby samme støtteordning til hytteeiere som for det som allerede eksisterer for bolig.

Les mer om energitiltak på hytta.

Installering av akkumulatortank

Det er ikke kun rundt omkring på hyttefelt strømnettet er belastet. I kommende tid vil derfor strømprisene trolig påvirkes av når på døgnet man bruker strøm. Da er det fordelaktig å selv kunne bestemme når på døgnet strømmen skal brukes.

NIBE har allerede mulighet for å tilpasse varmepumpens forbruk utover døgnet til de klokkeslettene som har lavest strømpris med NIBE Uplink og tjenesten Smart Price Adaption. I tillegg kan man lagre overskuddsenergi som varmepumpen produserer i en akkumulatortank, som Enova nå gir inntil 5.000 kroner i støtte for, om du velger å installere det.

Akkumulatortanken lagrer varmtvann med minimalt varmetap over lengre tid. Slik kan lagret varmtvann brukes på senere tidspunkt, for eksempel når belastningen på strømnettet er høyere. Målet er å skape jevnere effektbelastning.

På Enova sine sider kan du lese mer om støtte til installering av akkumulatortank.

Vannbåren varme i nybygg

Tidligere har det ikke vært støtte til vannbåren varme i nybygg, fordi det har vært krav om det i byggforskriftene. Dette kravet har nå falt bort etter innføringen av den nye byggtekniske forskriften, TEK17. Derfor vil det nå også gis støtte til installering av vannbåren varme i nybygg og fritidsboliger.

NIBEs luft-vann-, væske-vann- og avtrekksvarmepumper er tilrettelagt for slike vannbårne systemer.

Du kan få inntil 10.000 kroner i støtte for å installere vannbåren varme.

Få tilbud om gratis befaring på hytta

Til sammen kan du nå få opptil 25.000 kroner i støtte om du kombinerer ulike tiltak, som for eksempel installering av varmepumpe og akkumulatortank sammen med vannnbåren varme. NIBE har et stort nettverk av dyktige forhandlere som kan tilby deg gratis befaring og bistå med rådgivning.

_