NIBE-forhandler vant klimapris for andre året på rad!

Så enkelt monteras solceller på taket

Vi har igjen gleden av å gratulere Energiverket med mottakelsen av Enovas klimapris. Prisen tildeles den bedriften som gjør mest for å fremme energi- og klimatiltak i norske hjem.

Da Energiverket mottok prisen i fjor, hadde de flest registrerte søknader av i alt 6400 registrerte energitiltak for 2016. I 2017 økte dette antallet til hele 8123 gjennomførte energitiltak i norske hjem. Den markante økningen viser at et grønt skifte er i sving!

Mye interesse rundt fornybar energi

Administrerende direktør Richard Granskogli i Energiverket har erfart at det har vært et økt antall energitiltak de siste årene.

– Vi merker at det er mye interesse nå. Spesielt er det en større interesse blant utbyggere og dem som skal bygge nytt enn det har vært tidligere. Men det er også en økt etterspørsel generelt blant folk, som spør oss om fornybar oppvarming og varmtvann for både bolig og næringsbygg, forteller Granskogli.

Energiverket er en av de største NIBE-forhandleren i Norge i dag. Regionsansvarlig Gøran Andersen i ABK, som representerer NIBE i Norge, er imponert, men ikke overrasket over prisen Energiverket nå mottar for andre året på rad.

– Richard og alle i Energiverket jobber systematisk og knallhardt. De viser virkelig at de får det til. De er en av de største NIBE-forhandlerne i landet, og vokser stadig. Det er bare å gratulere, sier Andersen.

Dette bekreftes også av Granskogli, som sier at VVS-bransjen for øvrig virkelig har fått opp øynene for ren energi

– Vi ser en pågang blant folk som vil jobbe hos oss. Vi vokser mye og rekrutterer jevnlig. Det er litt i vinden det å jobbe med fornybar energi blant rørleggerne, forteller han ivrig.

Fornøyde, oljefrie kunder

På spørsmål om hva som skal til for å motta en så gjev pris to år på rad, er Granskogli sikker på at det til syvende og sist er forbruker alt avhenger av.

– Vi har selvfølgelig et veldig fokus på å få montert gode anlegg, slik at kundene blir fornøyde. Vi forsøker å være flinke hele veien på å dele informasjon, både muntlig ute hos forbruker, men også digitalt og ved hjelp av brosjyrer og via mediene. Vi må lykkes litt på alt, mener Granskogli.

I tillegg trekker han frem NIBE som en avgjørende faktor for fornøyde kunder.

– Det er fortsatt mange oljefyrer som skal erstattes før forbudet trer i kraft, og vi merker en stadig økt nysgjerrighet i markedet for fjerning av oljefyr og oljetank enn tidligere. Vi drar helt klart en fordel av å ha vært tydelige i budskapet om klimavennlige løsninger over lang tid, nå når oljefyringsforbudet nærmer seg. Dessuten hjelper det å ha kunder som er kjempefornøyde med NIBE og gir god respons tilbake til oss, fortsetter Granskogli.

Enovas støtteordning halveres i 2019, før den fjernes helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Les mer om forbudet og støtteordningen.

_