Få lavere driftskostnader med ny bergvarmepumpe

Så enkelt monteras solceller på taket

I dag kan opptil 80 % av husholdningens energibehov dekkes ved hjelp av en bergvarmepumpe, noe man anså som umulig for bare 15 år siden.

Når det er på tide å bytte ut bergvarmepumpen, er NIBE F1255 / F1155 ofte et opplagt valg. Våre seks effektmodeller er alle blant de mest effektive varmepumpene og har inverterstyring, noe som muliggjør optimalisering av eksisterende borehull. Med en inverterstyrt kompressor tilpasser varmepumpen seg automatisk husets oppvarmingsbehov og sikrer at borehullet ikke overbelastes. Dette utsetter kompressoren for mindre slitasje og bidrar til at energiforbruket forholdes nede. Ved hjelp av NIBE Uplink og Smart Price Adaption får du i tillegg full kontroll over eget energibruk og reduserte strømkostnader, som også er gode argumenter for hva en oppgradering av bergvarmepumpen kan tilføre deg.

En fantastisk utvikling

Per Törnkvist er NIBEs produktansvarlig for bergvarme, og forklarer at prestasjonsutviklingen for bergvarmepumper de siste 15 årene har vært og er fantastisk. For 15 år siden ble det boret hull på 100–130 meter. Anbefalte borehull for tilsvarende energibehov er i dag på hele 140–180 meter. Et dypere borehull, kombinert med en mer effektiv, inverterstyrt varmepumpe, kan gi ytterligere energibesparelser. I visse situasjoner kan det derfor være verdt å bore dypere i tillegg til å bytte selve varmepumpen.

For å få størst mulig utbytte bør man ta hensyn til at husets energibehov kan ha endret seg. Eksempler på dette kan være oppvarming av garasje, nytt tilbygg, basseng eller flere beboere. På samme måte kan bedret isolasjon ha senket oppvarmingskostnadene.

REDUSER DRIFTSKOSTNADENE MED NY BERGVARMEPUMPE:

  • Optimaliser energiutvinningen med en effektiv inverterstyrt bergvarmepumpe
  • Dypere borehull gir økt energigjenvinning
  • Svært brukervennlig og enkel styring gir et jevnere inneklima og tilpasning etter behov
  • Smart Price Adaption gjør det mulig å ytterligere senke oppvarmingskostnadene: Om strømprisene øker i kommende time, tilpasser varmepumpen seg i forkant og senker produksjonen. Når prisene går ned igjen, øker varmepumpen produksjonen. Dette håndteres automatisk.

_