Hvordan fungerer en energibrønn?

Ren solenergi lagres i bakken som kan brukes direkte til oppvarming av boligen din. Selv på rekordkalde vintre har du all energien du trenger – også når sommeren har vært kjølig og regnfull. Med et væskefylt rør, også kalt en energikollektor, hentes lagret solvarme opp fra fjellet, sjøen eller under bakken på tomten din. Omgivelsene, energibehovet og hvilket varmesystem du har, avgjør hvor varmen bør hentes fra. For å kunne konsentrere energien fra brønnen brukes det en væske-vann varmepumpe som kan gi deg varmt vann og oppvarming av din bolig.

VURDERER DU Å ETABLERE EN ENERGIBRØNN OG INSTALLERE VARMEPUMPE?

Da er det viktig at en forhandler utfører en analyse av boligens energibehov, og at etablering av energibrønnen blir utført av en profesjonell borentreprenør. Ofte er entreprenøren innleid av varmepumpeforhandleren, som tar ansvar for hele leveringen.

ULIKE ENERGIKILDER – VARMEPUMPEN ER DEN SAMME

Selve varmepumpen er den samme - forskjellen ligger i hva slags type varmekilde som brukes, enten det er fjell eller berg, jord, grunnvann eller sjø. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen.

Slik fungerer jordvarme

Bergvarmepumpe med jord som energikilde.

Bergvarme fra grunnvann

Bergvarmepumpe med grunnvann som energikilde.

Bergvarme fra sjø

Bergvarmepumpe med sjø som energikilde.

BERG ER DEN VANLIGSTE VARMEKILDEN I EN ENERGIBRØNN

Hvor dypt borer man etter bergvarme?
Hvor dypt borehullet skal være avgjøres av flere faktorer, blant annet bergart og grunnvannsnivå, men også hvilket effektbehov energibrønnen skal dekke. Det er viktig at borehullet ikke er underdimensjonert. Dybden kan variere fra 70 til 300 meter, og diameteren på energibrønnen er ikke større enn 140 mm.

Boringen etterlater få eller ingen spor
Boreentreprenøren er vant til å jobbe i hager, og passer på å legge igjen minst mulig spor, bortsett fra selve borehullet. Boringen er vanligvis gjort på en dag. Energibrønnen med koblinger blir dekket av jord, og i de fleste tilfeller vil toppen av energibrønnen bli dekket av gress slik at hele installasjonen utendørs er under bakken.

Slik fungerer bergvarme

Bergvarmepumpe med berg som energikilde.

HVILKEN ENERGILØSNING PASSER BEST HOS DEG?

Det hjelper vi deg med å finne ut av – helt gratis og uforpliktende. La en av våre dyktige, autoriserte forhandlere se nærmere på boligen din og temperaturforholdene, og få en velbegrunnet anbefaling.

Fyll ut skjemaet, så vil en lokal varmepumpeforhandler eller borentreprenør snart kontakte deg.

Fill out my online form.

_