Få støtte fra Enova til varmepumpe

Så enkelt monteras solceller på taket

Støtte til å investere i energieffektive løsninger som varmepumpe, får du gjennom Enovatilskuddet. Vi forteller deg hvordan.

HVA ER ENOVATILSKUDDET?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan blant annet få Enova-støtte til installering av varmepumpe.

HVILKE TILTAK GIR ENOVA-STØTTE?

Når du installerer en varmepumpe fra NIBE kan du motta støtte for det. Hva du får i støtte og hvor mye avhenger av type varmeløsning du velger og om du kombinerer det med andre tiltak.

Varmepumper som gir Enovasøtte

Væske-vann-varmepumpe (bergvarmepumpe) -– inntil 10.000 kr i støtte.
Luft-vann-varmepumpe -– inntil 5.000 kr i støtte.
Avtrekksvarmepumpe -– inntil 5.000 kr i støtte.

Kombiner tiltak for maksimal støtte

Når du installerer en varmepumpe finnes det andre energitiltak som du også bør vurdere å gjøre samtidig for å få mer ut av varmepumpen, bli enda mer energismart og få mer i Enovastøtte. Du kan for eksempel legge om til vannbåren varme som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller radiatorer, installere en akkumulatortank for å lagre varmt vann over lengre tid med minimalt varmetap eller montere balansert ventilasjon.

Andre aktuelle tiltak som gir støtte

  • Ettermontering av balansert ventilasjon - få inntil 15.000 kr i støtte
  • Legg om til vannbåren varme - få inntil 10.000 kr i støtte
  • Installering av akkumulatortank - få inntil 5.000 kr i støtte

Du kan altså få opptil 25.000 kr i støtte om du velger å kombinere varmepumpe med andre energitiltak.

Se full oversikt over hva Enova støtter.

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming.

Prosessen er enkel, du:

  • installerer varmepumpe
  • registrerer kvittering/faktura på Enova sine hjemmesider
  • mottar utbetaling

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan med andre ord ikke installere nye varmeløsninger selv. Vi har fagfolk i hele landet som installerer for deg.

HVOR MYE ENOVA-STØTTE KAN JEG FÅ?

Hvor mye støtte du får, kommer an på hvilken varmeløsning du velger. Husk at du kan gjøre flere miljøvennlige tiltak og få støtte til flere samtidig.

Eksempler på Enovatilskudd:

  • Støtte til bergvarmepumpe (væske-vann) - Opptil 10.000 kr
  • Støtte til ettermontering av balansert ventilasjon - Opptil 10.000 kr
  • Støtte til vannbåren varme - Opptil 10.000 kr
  • Støtte til installering av akkumulatortank - Opptil 5.000 kr

Du kan altså få opptil 25.000 kr i støtte fra Enova om du kombinerer flere løsninger.

BLI OLJEFRI MED VARMEPUMPE - FÅ STØTTE

Har du oljefyr i boligen din, kunne du fram til 2020 få et fast støttebeløp til å fjerne oljefyr og oljetank. Denne ordningen er utgått. Selv om du ikke får støtte til å fjerne oljefyren, får du derimot støtte til å bytte fra den til en fornybar energikilde som varmepumpe. Det er altså installeringen av varmepumpe som gir rett til Enovastøtte..

For mer informasjon om Enovatilskuddet, sjekk Enova sine nettsider

USIKKER PÅ HVILKEN VARMELØSNING DU BØR VELGE?

Snakk med en av våre autoriserte forhandlere. Fyll ut skjemaet, så blir du snart kontaktet.

Fill out my online form.

_