Kunnskapsbank
Før jeg kjøper
Tips til deg som vurderer varmepumpe

Enovatilskuddet

Når du installerer en varmepumpe kan du senke dine kostnader til oppvarming betraktelig. Sammenlikner du for eksempel det å bruke en oljefyr som fyrer med fossil fyringsolje og en bergvarmepumpe, kan du spare opptil 80 % av dine oppvarmingskostnader med NIBE.

I tillegg kan du få økonomisk støtte fra Enova til å investere i våre miljøvennlige løsninger. Du søker om støtte etter at tiltak er gjennomført ved å registrere dine kostnader hos Enova.