Far og datter som tegner

Før jeg kjøper varmepumpe

Enova-tilskuddet

Når du installerer en varmepumpe kan du senke oppvarmingskostnadene betraktelig. Sammenligner du for eksempel det å bruke en oljefyr som fyrer med fossil fyringsolje og en bergvarmepumpe, kan du spare opptil 80 % av dine oppvarmingskostnader med NIBE.

I tillegg kan du få økonomisk støtte fra Enova til å investere i miljøvennlige løsninger. For å få støtte må tiltaket være gjennomført og betalt, og kvittering lastet opp i Enovas søknadsportal. Sjekk ut hvilke energitiltak som gir støtte hos Enova