Start Service Onderhoudscontract aanvragen Veelgestelde vragen over onderhoudscontracten
Wil je zekerheid?
Sluit een onderhoudscontract af

Veelgestelde vragen

Kan ik als consument een onderhoudscontract bij NIBE afsluiten?
NIBE sluit alleen onderhoudscontracten af met de installateur. Je kunt je aanvraag via de website van NIBE kenbaar maken, waarna wij aansluitend aan zowel jou als de installateur een voorstel doen. Vervolgens ga je zelf de overeenkomst aan met de installateur.

Wat gebeurt er als de looptijd van het contract verstrijkt?
Na het verstrijken van de looptijd wordt het contract automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. Bij het onderhoudscontract type "Basic" wordt er met 2 jaar verlengd.

Tot welke levensduur van de warmtepomp kan het contract automatisch verlengd worden?
Tot een levensduur van 15 jaar. Hierna zullen wij contact met je opnemen en nader overleggen.

Hoe kan ik het onderhoudscontract (tussentijds) opzeggen?
Middels een schriftelijke opzegging, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst, kan het contract beëindigd worden. Het contract stopt dan aan het einde van de eerder overeengekomen (minimale) looptijd.

Wat houdt het onderhoudscontract in? Wat wordt er gedaan?
Kijk voor een exacte beschrijving op onze website onder "Voorwaarden en inhoud onderhoudscontract".

Kan ik ook een onderhoudscontract afsluiten als ik 3 jaar geleden een warmtepomp gekocht heb?
Ja, dat kan.

Wie komt er langs voor een inspectie- onderhoudsbeurt?
De inspectie- onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd door een technisch specialist van NIBE Energietechniek B.V.

Als er een storing of defect tijdens de onderhoudsbeurt geconstateerd wordt, wordt deze dan direct verholpen?
In principe wordt dit gelijk verholpen. Indien wij het noodzakelijk vinden hierover met jou te overleggen dan zullen wij dat doen. Bij herstelwerkzaamheden worden de arbeidstijd en gebruikte materialen doorberekend. E.e.a. is afhankelijk van de op dat moment geldende garantieregeling.

Dien ik zelf nog onderhoud te plegen aan mijn warmtepomp als ik een onderhoudscontract heb afgesloten?
In de tussenliggende periode waarin NIBE géén onderhoud uitvoert, adviseren wij je de installatie regelmatig te controleren conform de instructies in de gebruikershandleiding.

Waarom vindt er een prijs-indexatie plaats op het onderhoudscontract?
Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dit heeft ook effect op de kosten welke NIBE maakt. Op basis van de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijhoudt, verhogen we jaarlijks de tarieven van de onderhoudscontracten. Hiervoor gebruiken wij de indexreeks "CAO-lonen per uur, inclusief bijzonder beloningen, Technische Groothandel" van het CBS.

Moet ik zelf contact opnemen met NIBE voor het maken van een afspraak voor de (jaarlijkse) inspectie- onderhoudsbeurt?
NIBE neemt contact met je op. Indien je hierin zelf het initiatief wenst te nemen, dan is dat geen probleem.


_

Verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwater
Maak kennis met ons complete productassortiment