Voor professionals
Onderhoudscontract aanvragen

Onderhoudscontract aanvragen

NIBE biedt eindgebruikers van een warmtepomp, via de installateur, graag een onderhoudscontract aan. 

Let op! Het onderhoudscontract met NIBE behelst een geplande inspectie- en onderhoudsbeurt. In het geval van storingen dient ten alle tijden de installateur ingeschakeld te worden, welke verantwoordelijk is voor de opvolging van eerstelijnsstoringen.

(Zie eventueel ook: veel gestelde vragen over onderhoud)

Regelmatig onderhoud door een technisch specialist is belangrijk en levert o.a. de volgende voordelen op:

• Extra garantie*
• Een langere levensduur
• Het voorkomen van storingen
• Een veilige werking
• Optimale energetische prestatie

* In combinatie met het laten uitvoeren van de inbedrijfstelling door NIBE én het afsluiten van het Premium onderhoudscontract biedt NIBE 5 jaar garantie op materialen en 8 jaar op de compressor.

NIBE biedt standaard de onderstaande drie typen onderhoudscontracten aan. Afwijkende vormen zijn uiteraard bespreekbaar.

Type

Basic

Comfort

Premium*

Bezoekfrequentie

1 x per 2 jaar

1 x per jaar

5 x per 10 jaar

Looptijd minimaal

2 jaar

2 jaar

10 jaar

Tarief per bezoek

€ 300,-

€ 265,-

€ 275,-

Kosten per jaar

€ 150,-

€ 265,-

€ 137,50

 
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van 2019, excl. btw en incl. voorrijkosten, arbeid en eventueel klein materiaal. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform het CBS inflatiecijfer voor de Technische Groothandel.

Met behulp van onderstaande link kun je de gegevens van je klant invoeren en het gewenste type contract selecteren. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een voorstel.

Sommige installatietypen vereisen een, wettelijk verplichte, jaarlijkse lekdichtheidscontrole. Indien dit wenselijk is kunnen wij u hiervoor ook een voorstel doen.

Voorwaarden en inhoud onderhoudscontract

Onderhoudscontract aanvragen

_

Zoeken