Топлотни пумпи земја-вода
Обновлива енергија од земјата

ЗАШТЕДЕТЕ ДО 80% НА ВАШИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА СО

ТОПЛОТНИТЕ ПУМПИ ЗЕМЈА-ВОДА NIBE

Топлотната пумпа земја-вода NIBE може да ги намали вашите трошоци за енергија до 80% споредено со затоплување со електрична енергија. Може да уживате во еколошки, обновлив и бесплатен извор на енергија кој ги минимизира вашите емисии на CO2. Земниот извор на топлина е чиста, складирана сончева енергија која се добива од длабочината на земјата, дното на езерото или неколку метри под тревникот пред вашата куќа. Топлотните пумпи земја-вода се квалификуваат за Субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори.

 

 

Пополнете ги вашите податоци подолу за да добиете бесплатна, необврзувачка понуда!

(Информациите ќе бидат употребени исклучиво за да ве контактираме. Истите нема да бидат споделувани со други организации)

ПОБАРАЈТЕ бесплатна понуда

аплицирајте за субвенции


Субвенциите за енергетска ефикасност и обновливи извори е финансиска програма поддржана од ЕУ, со која се поттикнуваат домаќинствата да преминат кон обновливи грејни и ладилни системи. Со овие субвенции, сопствениците на топлотни пумпи и соларни термални системи се наградуваат за користење на системи за греење и ладење кои користат енергија од обновливи извори на енергија. Покрај намалување на јаглеродниот отпечаток на вашиот дом, инсталирањето на оваа опрема ќе ви ги донесе сите вообичаени економски придобивки од обновливите системи за греење – и повеќе.