Резервоар за топла вода и акумулационен резервоар-бафер

NIBE UKV

 • Информација за продуктот
 • Предности

NIBE UKV е серија на бафер резервоари што се примарно дизајнирани за поврзување на топлотните пумпи за да се постигне поголем волумен на водата во системот за греење. На тој начин се оптимизира функционирањето на топлотната пумпа. NIBE UKV може да се поврзе и за да се намалат привремените нагли покачувања на температура предизвикани од движењата во цевните инсталации при температурни промени. NIBE UKV е достапен во големини од 40, 100, 200, 300 и 500 литри. За системи со активно ладење, најдобро е да се користат предизолирани бафер резервоари NIBE UKV 200 или NIBE UKV 300. За NIBE UKV 500, изолацијата може да се отстрани за да се олесни ракувањето со производот.

  Поголем волумен и подобро функционирање на топлотната пумпа

  Проширување на волуменот на водата во системот за греење

  Уред за изедначување на протокот и температурата

  За високо ефикасен и безбеден систем за климатизација без нагли покачувања на температурата

  Активно ладење

  Предизолирани бафер резервоари NIBE UKV 200 или NIBE UKV 300 за системи со активно ладење

NIBE UKV
 • Технички податоци
 • Документи
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500
Висина (mm)
495 
Диаметар(mm)
445 
Нето тежина (кг)
16 
Класа на ефикасност при греење на вода
B
Волумен на бојлер (l)
40 
Висина (mm)
1010 
Диаметар(mm)
450 
Нето тежина (кг)
31 
Класа на ефикасност при греење на вода
C
Волумен на бојлер (l)
100 
Висина (mm)
981 
Диаметар(mm)
596 
Нето тежина (кг)
59 
Класа на ефикасност при греење на вода
C
Волумен на бојлер (l)
180 
Висина (mm)
1377 
Диаметар(mm)
596 
Нето тежина (кг)
71 
Класа на ефикасност при греење на вода
D
Волумен на бојлер (l)
270 
Висина (mm)
1840 
Диаметар(mm)
830 
Нето тежина (кг)
110 
Класа на ефикасност при греење на вода
C
Волумен на бојлер (l)
492 
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500
 • NIBE UKV 40
 • NIBE UKV 100
 • NIBE UKV 200
 • NIBE UKV 300
 • NIBE UKV 500

Дознајте повеќе

Корисни линкови