NIBE sveikina Klimato kaitos komiteto ataskaitą dėl nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo

 

„NIBE Energy Systems“ sveikina Klimato kaitos komiteto ataskaitą dėl nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, kurioje išdėstoma, kaip Jungtinė Karalystė galėtų baigti savo prisidėjimą prie pasaulinio atšilimo. Komitetas nustatė, kad įmanoma iki 2050 metų pasiekti nulinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir sąnaudos yra kontroliuojamos. Tačiau ataskaitoje pabrėžiama, kad per dešimt metų, kai buvo pristatytas Klimato kaitos įstatymas, Jungtinė Karalystė vis dar neturi rimto plano, kaip dekarbonizuoti Jungtinės Karalystės šildymo sistemas. Vyriausybė turi greitai sukurti aiškią šildymo sektoriaus dekarbonizavimo strategiją, kuriai reikės daugybės šilumos siurblių ir kitų anglies dioksidą mažinančių sprendimų kartu su dideliais energijos vartojimo efektyvumo lygiais.

Svarbu pažymėti, kad Komitetas nustatė, jog tikslo įgyvendinimo sąnaudos yra suderintos su sąnaudomis, kurios buvo priimtos 2008 metais, kada įstatymais buvo patvirtintas dabartinis 80 proc. mažinimo tikslas, o tai reiškia, kad ambicingesniam tikslui pasiekti 2050 metais tereikės skirti maždaug 1–2 proc. BVP. Be anglies dioksido mažinimo privalumų, visoje Jungtinėje Karalystėje pereinamuoju laikotarpiu bus juntama platesnė nauda, įskaitant puikios kokybės paslaugas klientams, naudą sveikatai, ekonominę naudą ir geresnę oro kokybę. Galiausiai, padidės eksporto galimybės, našumas ir atsiras darbo vietų.

Nauji pastatai yra viena paprasčiausių ir ekonomiškiausių sričių dekarbonizuoti. Tačiau tam reikės nustatyti ambicingas taisykles ir iki 2025 metų įvesti Vyriausybės Ateities namų standartą, užtikrinant, kad jokie nauji namai nebūtų jungiami prie dujų tinklų ir kad jų energijos vartojimo efektyvumas yra pasaulinės klasės. Šiose valdose turi būti įrengtos veiksmingos, anglies dioksido kiekius mažinančios šildymo sistemos, pavyzdžiui, šilumos siurbliai.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad prie centralizuotos dujų sistemos neprijungtuose pastatuose yra puiki galimybė panaudoti anglies dioksido kiekius mažinančias šildymo sistemas, ypač šilumos siurblius. Esamuose namuose beveik visos šildymo sistemos iki 2035 metų turi būti pakeistos anglies dioksido kiekius mažinančiomis, bet dabar reikalinga politika, skatinanti gyventojus pereiti prie tokių sistemų. Šis padidėjęs anglies dioksido kiekius mažinančių šildymo sistemų, pavyzdžiui, šilumos siurblių, naudojimas padidins anglies dioksido kiekius mažinančios šilumos dalį, kuri šiandien siekia 4,5 proc. iki 90 proc. 2050 m. Norint pasiekti šį tikslą, reikalinga aiški trajektorija visiems statybos sektoriams ir stiprūs signalai, skatinantys veiksmus, bei pagrindiniai skatinimo taškai namų ūkiams, pavyzdžiui, kai namas yra parduodamas ar renovuojamas.

Philas Hurley‘ėjus teigė:

„Šiam naujam tikslui įgyvendinti reikalingi pokyčiai bus reikšmingi, bet jie yra esminiai. Kaip pažymėjo Komitetas, dabar išgyvename svarbų kovos su klimato kaita laikotarpį ir šiandien paskelbta ataskaita ragina didinti siekius. Mes sutinkame su tuo ir leidinyje pateiktomis rekomendacijomis.

„Jungtinė Karalystė gali visiškai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą iki 2050 metų, naudodama dabartinę technologiją ir veikdama pagal esamas politines programas. Tačiau norėdami pasiekti šį tikslą, turime paspartinti veiklą ir nedelsdami imtis darbo. Mūsų pastatų dekarbonizavimas yra ypatingas iššūkis ir jį reikia skubiai spręsti. Iki šiol politikai nepavyko veiksmingai įdiegti šilumos siurblių, bet tikslui pasiekti reikalingas masinis jų įdiegimas.

„Ataskaitoje pabrėžiama, kad reikalingas Vyriausybės įsikišimas, ir „NIBE Energy Systems“ tikisi bendradarbiavimo su Vyriausybe, Klimato kaitos komitetu bei sektoriaus partneriais kuriant palaikomą politikos programą, leisiančią sklandžiai ir ekonomiškai pereiti prie nulinio teršalų kiekio ateityje.“

 

Skaityti ataskaitą

 

_