Start Tuki Usein kysyttyä Miten otan Smart Price Adaptionin käyttöön?

Miten otan Smart Price Adaption -toiminnon käyttöön?

Pörssisähköohjaus Smart Price Adaption ohjaa lämpöpumppua toimimaan tehokaasti halvimpien sähkön tuntien aikaan ja kevyemmin kallina tunteina. Voit itse asettaa kertoimella, kuinka voimakkaasti haluat toiminnon vaikuttavan.

Pörssisähköohjauksen, eli Smart Price Adaption -toiminnon saat käyttöösi seuraavasti:

Kun S-sarjan lämpöpumppusi on liitetty myUplinkiin ja nettiin ja olet tehnyt sähköntarjoajasi kanssa pörssisähkö-/tuntisähkösopimuksen, aktivoi toiminto valikosta 4.2.5.

Kun F-sarjan lämpöpumppusi on liitetty NIBE Uplinkiin ja nettiin ja olet tehnyt sähköntarjoajasi kanssa pörssisähkö-/tuntisähkösopimuksen, aktivoi toiminto valikosta 4.1.6.

Smart Price Adaption pörssisähköohjaus on NIBEn ja NIBE Uplinkin/myUplinkin maksuton ominaisuus, joka kerää NIBE Uplinkin/myUplinkin välityksellä Nord Pool Spot sähköpörssistä seuraavan päivän tuntihinnat, minkä mukaan lämpöpumppu optimoi lämmöntuoton lämmityksen sekä käyttöveden tarpeeseen.

Smart Price Adaption painottaa lämpöpumpun kulutuksen niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin sähkön hinta on alhaisimmillaan. Lämmitystä sekä mahdollista jäähdytystä ja allaslämmitystä ohjataan niin, että vuorokauden energiantuonti pysyy muuttumattomana mutta tapahtuu silloin kun hinta on mahdollisimman alhainen. Samaa toimintoa käytetään käyttöveden lämmitykseen, mutta siinä on opetustoiminto, joka oppii talouden käyttövesitarpeen ja mukautuu sen mukaan. Kun käyttövesitoiminto on aktiivinen, käyttöveden mukavuustilaa ei voi ohjata valikossa 2.2. Se, miten paljon sähkön hinta vaikuttaa lämmitykseen, käyttöveden tuotantoon, jäähdytykseen ja allaslämmitykseen, asetetaan valikossa "vaikutusaste". Mitä suurempi arvo, sitä suurempi sähkön hinnan vaikutus ja siten suuremmat säästöt, mutta vastaavasti mukavuus saattaa heikentyä.

Smart Price Adaption toimii myUplinkin maksuttomalla perustasolla. Lämpöpumpun tulee olla liitetty nettiin ja myUplink otettu käyttöön. Sen lisäksi tarvitaan pörssihinnoiteltu sähkösopimus.