Start NIBE Ajankohtaista [2021-02-16] Valtionavustusta pientalojen öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla

Valtionavustusta pientalojen öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen ympäristöystävällisemmällä lämmitysmuodolla on tarjolla valtionavustusta. Avustus on osa koronakriisin jälkeistä kestävää elvytystä ja yhteensä siihen on myönnetty 29 miljoonan euron määräraha 26.6.2020 hyväksytyssä lisätalousarviossa ja lisämääräraha 9,4 milj. euroa vuodelle 2021.


Avustuksen määrä lämmitysjärjestelmää kohden on aina 2500 € tai 4000 €. Täysimääräisen avustuksen voi saada vaihdettaessa öljylämmityksestä maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Muihin lämmitysjärjestelmiin siirryttäessä avustus on 2500 €, pl. fossiiliset polttoaineet (öljy, hiili, maakaasu tai turve).


Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä edellyttäen, että asunto on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Paritalojen avustuksen suuruuden määrää, onko asunnoilla yhteinen vai erilliset lämmitysjärjestelmät. Vapaa-ajan asunnoille ei avustusta myönnetä.


Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta ei myönnetä, mikäli hakijalle on myönnetty jo muuta avustusta tai kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen. Avustusta ei myönnetä myöskään rakennuksille, joita käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan.


Avustusta voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Avustusta voi hakea enintään syksyyn 2022 asti.


Avustuksen myöntämisestä vastaa koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella edellyttäen, että hakija on ensin maksanut aiheutuneet kustannukset kokonaan.

Tutustu muiden kokemuksiin öljylämmityksestä lämpöpumppulämmitykseen siirtymisestä >

Lue lisää aiheesta ELY-keskuksen sivulta >

Öljykattilan tilalle maalämpöpumppu

_