ERI TUKIMUODOT LÄMMITYSREMONTIN TEKIJÖILLE

Valtio tukee vuosina 2020-2022 eri tavoilla ympäristöystävällisempään ja energiatehokkaampaan lämmitysjärjestelmään siirtyviä:

1. ARA:N ENERGIA-AVUSTUS ASUNNON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN

2. ELY-KESKUKSEN TUKI ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ EKOLOGISEMPAAN LÄMMITYKSEEN SIIRTYVILLE

3. KOTITALOUSVÄHENNYS

Alla lyhyesti eri tukimuotojen erot ja linkit, joista löytyy lisää tietoa.

---------------

1. ARA:N ENERGIA-AVUSTUS ASUNNON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN

  • Isommat kiinteistöt ja taloyhtiöt sekä pientalot
  • Samalla saa rakennukselle uuden energiatodistuksen esim. myyntiä tai vuokraamista varten
  • Avustuksen suuruus on maksimissaan 4000 € tai lähes nollaenergiatason saavuttamalla 6000 € asuntoa kohti, kuitenkin maksimissaan 50 % toteutuneista, hyväksytyistä kuluista
  • Huomioitava avustettavien toimenpiteiden kustannusten osuuksien laskentatapa hakuvaiheessa sekä energiatodistuksen teettäminen


Energia-avustuksen hakeminen on kannattavinta, kun rakennuksen energiatehokkuutta on tarkoitus parantaa lähtötasosta merkittävästi. Lämmitysjärjestelmän saneerauksen lisäksi kannattaa harkita muiden energiatehokkuutta parantavien peruskorjausten sisällyttämistä*. Energia-avustus lasketaan huoneistokohtaisesti, mistä hyötyvät etenkin useamman huoneiston taloyhtiöt.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen todennetaan energiatodistuksella, joten kohteesta tarvitaan energiatodistukset ennen ja jälkeen. Suunnittelu on tärkeässä roolissa, joten LVIS-suunnittelijan ja pätevöityneen energiaselvitysten laatijan käyttäminen on suositeltavaa.

*Avustettavien toimenpiteiden lista >

---------------

2. ELY-KESKUKSEN TUKI ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ EKOLOGISEMPAAN LÄMMITYKSEEN SIIRTYVILLE

  • Öljylämmityksestä luovuttaessa, etenkin ympäristöystävällisemmällä lämmitysmuodolla korvattaessa
  • Avustuksen suuruus on aina 4000 € (maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu ja kaukolämpö) tai 2500 € (muut lämmitysmuodot)


Pientalon omistaja voi hakea Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämää avustusta öljylämmitysjärjestelmästä pois vaihdettaessa. Avustuksella voidaan kattaa huomattava osuus (4000 €) kustannuksista siirryttäessä maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. Laitehankinnat muodostavat ison osan kustannuksista, joten avustus on todennäköisesti suurempi kuin kotitalousvähennyksestä saatava hyöty.

Pirkanmaan ELY-keskuksen avustusta ei myönnetä, mikäli samalle hankkeelle on myönnetty jo muu avustus.

Lue lisää aiheesta ELY-keskuksen sivulta >

---------------

3. KOTITALOUSVÄHENNYS

  • Kotitalousvähennys voidaan myöntää teetetystä työstä (esim. siivouspalvelu, lämmitysjärjestelmän vaihdon työn osuus jne.)
  • Vuonna 2020 teetetyissä töissä vähennyskelpoinen osuus on 40 % arvonlisäverollisesta hinnasta, maksimissaan 2250 €. Omavastuuosuus on 100 € vuodessa.
  • Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten molemmat puolisot ovat oikeutettuja hakemaan yhteiseen hankkeeseen vähennystä, maksimissaan yhteensä 4500 €.


Kotitalousvähennys voi olla pientalon omistajalle kannattavin vaihtoehto silloin, kun teetetyn työn osuus oikeuttaa puolisoille täyden kotitalousvähennykseen ja kotitalousvähennys on mahdollista käyttää kokonaisuudessaan lämmitysjärjestelmän saneeraukseen.

Tutustu muiden kokemuksiin öljylämmityksestä lämpöpumppulämmitykseen siirtymisestä >

Öljykattilan tilalle maalämpöpumppu

_