Start NIBE lämpöpumppuarvonta Arvonnan säännöt
NIBE lämpöpumppuarvonnan säännöt

NIBE lämpöpumppuarvonnan säännöt

Helpompaa arkea – voita kotiisi valintasi mukaan ilma-vesilämpöpumppu tai maalämpöpumppu!

Arvomme 15.2.2024 yhden voittajan, joka saa valita palkinnoksi NIBE Split Box 12 ilma-vesilämpöpumpun tai NIBE S1255-12 maalämpöpumpun. Palkinnon arvo on n. 10.000 € (Split Box) tai n. 11.000 € (S1255). Arvonnassa ovat mukana kaikki 18.9.2023-31.1.2024 tarjouspyynnön NIBE lämpöpumpusta sivun www.nibe.eu/fi/fi/nibe-lampopumppuarvonta/ lomakkeen kautta jättäneet.

Arvonnan palkinto on voittajan valinnan mukaisesti joko malli NIBE Split Box-12 tai NIBE S1255-12. Palkinnon saaja sitoutuu asennuttamaan palkinnon 31.8.2024. mennessä arvontalomakkeella ilmoittamaansa kohteeseen. Palkinnon asentaa NIBE Energy Systems Oy:n valitsema asennusliike, jonka kanssa NIBE neuvottelee asennushinnan. Asennusliike antaa asennustyöstä erillisen tarjouksen, joka voittajan tulee hyväksyä kahden viikon kuluessa tarjouksen saamisesta, muuten arvotaan uusi voittaja. Asennustyön kustannuksista vastaa palkinnon saaja, joka voi hyödyntää kotitalousvähennystä asennustyön osalta. Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta.

Voittaja suostuu siihen, että hänestä ja asennetusta palkintotuotteesta tehdään myöhemmin artikkeli ja/tai video nibe.fi-sivuille ja/tai muihin NIBEn käyttämiin viestintäkanaviin ilman erillistä korvausta.


SÄÄNNÖT


JÄRJESTÄJÄ
NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Y-tunnus 0931427-6

OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Taloyhtiöt eivät voi osallistua. Osallistua voi vain kerran. Kilpailuun osallistuminen on ilmaista eikä edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista NIBE Energy Systems Oy:ltä, mutta voittajalta edellytetään, että hän NIBE Energy Systems Oy:n suosittelemaa asennusliikettä käyttäen asennuttaa saamansa palkinnon 31.8.2024 mennessä kilpailulomakkeella ilmoittamaansa kohteeseen.

KILPAILUAIKA
18.9.2023.-31.1.2024

OSALLISTUMINEN
Kilpailuun osallistutaan jättämällä tarjouspyyntö NIBE lämpöpumpusta sivulla https://www.nibe.eu/fi/fi/nibe-lampopumppuarvonta. Lomakkeen kaikki vaaditut kentät tulee täyttää.

PALKINTO JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Kaikkien kilpailusivulla tarjouspyynnön jättäneiden kesken arvotaan yksi voittaja, joka valintansa mukaan saa palkinnoksi joko NIBE Split Box 12 ilma-vesilämpöpumpun (arvo n. 10.000 €)  tai NIBE S1255-12 maalämpöpumpun (arvo n. 11.000 €). Arvonta suoritetaan 15.2.2024. Palkinto sisältää jomman kumman tuotekokonaisuuden:
•    Ilma-vesilämpöpumpun NIBE AMS10-12, hydroboksin, sisäyksikkö VVM S320:n, UKV 100 puskurivaraajan ja KVR 3m vedenpoistoputken, mutta ei muita järjestelmän tarvikkeita, jotka voittajan tulee hankkia omalla kustannuksellaan. Mikäli kohteessa ei tarvita UKV puskurivaraajaa, jätetään se pois toimituksesta ilman korvausta.
•    Maalämpöpumpun NIBE S1255-12.

Voittajan nimi ja paikkakunta julkistetaan arvonnan jälkeen sekä Facebookissa, Instagramissa että nibe.fi:ssä. Voittajaan otetaan yhteyttä hänen kilpailusivun tarjouspyyntölomakkeella ilmoittamiinsa yhteystietoihin.

Palkinnon toimittaa kohteeseen NIBE Energy Systems Oy. Järjestäjän osoittama asennusliike tekee palkintotuotteen asennustyöstä erillisen tarjouksen voittajalle. Palkinto tulee asennuttaa tarjouspyyntölomakkeella ilmoitettuun, voittajan omistamaan, Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen 31.8.2024 mennessä. Tästä voidaan poiketa vain palkintotuotteen saatavuuden tai valitun asennusliikkeen kiireiden vuoksi.

Palkinnon saajan on hyväksyttävä NIBE Energy Systems Oy:n osoittamalta asennusliikkeeltä saamansa tarjous asennustyöstä kahden (2) viikon kuluessa tarjouksen saamisestaan. Mikäli voittaja ei hyväksy tarjousta ja tilaa asennustyötä, arvotaan uusi palkinnon saaja.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. eikä vaihtaa toiseen tuotteeseen. Vaihtoa voidaan harkita vain, mikäli voittaja on kilpailuaikana 18.9.2023-31.1.2024 jo hankkinut NIBE Energy Systems Oy:n maahantuoman NIBE lämpöpumpun ja pystyy todistamaan tämän.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Osallistuja suostuu siihen, että hänen kilpailusivulla antamiaan henkilötietoja käsitellään tämän arvonnan suorittamiseen sekä lähetetään NIBE jälleenmyyjälle, joka ottaa yhteyttä tarjouspyynnön lähettäjään ja tekee tarjouksen lomakkeella ilmoitettuun kohteeseen.

Osallistumalla arvontaan, osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittajan nimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta. Palkinnon saaja suostuu siihen, että hänestä/hänen taloudestaan tehdään järjestäjän toimesta lehti- ja/tai nettiartikkeli ja/tai video jaettavaksi NIBE Energy Systems Oy.n käyttämissä kanavissa.

Jos voittajan rakennus/kohde vaatii suurempaa lämmitystehoa kuin mitä palkinto Split Box-12 tai S1255-12 tuottaa, tai erilaista järjestelmäratkaisua esim. tilan vuoksi, on voittajalla mahdollisuus vaihtaa palkinto suurempitehoisempaan tai matalampaan malliin, jolloin hänen tulee maksaa laitteiden hinnan välinen erotus. NIBE Energy Systems Oy antaa tästä tarvittaessa erillisen tarjouksen. Mikäli palkintotuote on teholtaan liian suuri kohteeseen, vaihdetaan se pienempitehoiseen tuotteeseen ilman rahallista korvausta voittajalle.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
NIBE Energy Systems Oy maksaa palkinnosta arpajaisveron.

Kilpailuun osallistujat vapauttavat NIBE Energy Systems Oy:n sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa NIBE Energy Systems Oy:n sekä mahdolliset muut arvontaan liittyvät osapuolten yhteistyökumppanit kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnanjärjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

NIBE Energy Systems Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista kilpailuun liittyvistä virheistä.
 
MUUT EHDOT
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja NIBE Energy Systems Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Nämä säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistujia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

NIBE Energy Systems Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä NIBE Energy Systemsille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.
Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien NIBE Energy Systems Oy:stä riippumattomien palvelujen kuten esim. Facebookin käyttöehtoja. Facebook ei ole osallisena tässä arvonnassa millään tavalla.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, on NIBE Energy Systems Oy:llä oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta.
NIBE Energy Systems Oy pidättää oikeuden tehdä ilman erillistä ilmoitusta muutoksia kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailusivulla.

Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Tietosuojaseloste: https://www.nibe.eu/fi/fi/nibe/tietosuoja

ONNEA ARVONTAAN!


Takaisin arvontasivulle »