NIBE
Syyskampanjan säännöt

KEVÄTkampanjan 2021 säännöt

JÄRJESTÄJÄ

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Y-tunnus 0931427-6

OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat kampanja-aikana hankkineet jonkin kampanjatuotteen uutena. Kampanjatuotteen NIBE Polar tai NIBE Split Box tilauksen ja toimituksen tulee tapahtua kampanja-aikana.

KAMPANJA-AIKA

15.3.-30.6.2021.


KAMPANJAETU JA EDUN LUNASTAMINEN
Kampanjaedun (Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 32 GB, nahkainen kotelo ja myUplink Premium 3 kk:n arvoseteli) voi lunastaa kun on toiminut kohdan OSALLISTUMISOIKEUS mukaisesti ja täyttänyt kampanjasivulla olevan lomakkeen kaikki pakolliset tiedot viimeistään 5.7.2021 mennessä. Tämän jälkeen ei kampanjaetua enää voi lunastaa.

Kampanjaetu lähetetään postitse kampanjasivun lomakkeessa annettuun osoitteeseen.

Puutteellisesti täytettyjä lomakkeita ei käsitellä.

Kampanjaetua ei voi muuttaa rahaksi eikä vaihtaa.

Mikäli tuotetta Samsung Galaxy Tab A7 10.4 LTE 32 GB ei ole saatavissa koko kampanjan ajan, on kampanjan järjestäjällä oikeus vaihtaa kampanjaetu toiseen, suurin piirtein vastaavaan tablettitietokoneeseen.

Osallistuja suostuu siihen, että hänen henkilötietojaan käsitellään kampanjaedun toimittamista varten.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

NIBE Energy Systems Oy ei vastaa kampanjaedun mahdollisista veroseuraamuksista. Voittaja ilmoittaa tarvittaessa edun arvon veroilmoituksessaan ja vastaa kaikista muista kampanjaan osallistumiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Kampanjaan osallistujat vapauttavat NIBE Energy Systems Oy:n sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kampanjaan osallistuva vapauttaa NIBE Energy Systems Oy:n sekä mahdolliset muut kampanjaan liittyvät osapuolten yhteistyökumppanit kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai kampanjaedun vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Kampanjan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainitun edun arvoa tai määrää.

NIBE Energy Systems Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista kampanjaan liittyvistä virheistä.

MUUT EHDOT

Osallistumalla kampanjaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja NIBE Energy Systems Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Nämä säännöt koskevat kaikkia kampanjaan osallistujia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

NIBE Energy Systems Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä NIBE Energy Systemsille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta on NIBE Energy Systems Oy:llä oikeus hylätä osallistuminen.

NIBE Energy Systems Oy pidättää oikeuden tehdä ilman erillistä ilmoitusta muutoksia kampanjaan, sen sääntöihin, kampanjaetuun, ajankohtaan tai muihin kampanjan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kampanjasivulla.

Kampanjasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Tietosuojaseloste >

Takaisin kampanjasivulle >


_