Kõik tooted

NIBE DEH 40/41

  • Tooteinfo

Seda lisatarvikut kasutatakse väliste soojusallikate ühendamiseks ja juhtimiseks. NIBE DEH 40/41 kasutatakse seadmega F370/F470, et võimaldada järgmiste väliste soojusallikate ühendamist ja juhtimist: DEH 40: puuküttekatel õlikatel multifunktsionaalne paak DEH 41: gaasikatel Soojuspump ventileerib hoonet ja taaskasutab ventilatsiooniõhu soojusenergiat. Soojust kasutatakse maja ja sooja tarbevee kütmiseks. Tavapäraselt kasutatakse soojuspumba elektriküttekeha lisavõimsust juhul, kui soojuspumba võimsus pole piisav. Ülaltoodud alternatiiv pakub seda lisavõimsust väliseid kütteallikaid kasutades. Kui väline lisakütteallikas ei tööta, lülitatakse elektriküttekeha automaatselt sisse. Välise lisakütteallika ühendamiseks tuleb soojuspumbale lisada kaks ühendustoru, mis kuuluvad ühenduskomplekti DEH40/41.

NIBE DEH 40/41
  • DOKUMENDID
  • NIBE DEH 40/41
  • NIBE DEH 40/41
  • NIBE DEH 40/41
  • NIBE DEH 40/41
  • NIBE DEH 40/41