Spring Meadow Farm

Så enkelt monteras solceller på taket

Taustainfo

Cambridgeshire’i rabade vahel on palju räämas taluhooneid, mis vajaksid renoveerimist.

Ühest perevaldustes asuvast küünist sai selle omaniku Dan Houghtoni renoveerimisprojekt, mille keskmes oli luua uus kolme magamistoaga maja endale ja oma elukaaslasele ning rakendada seejuures enda kui puusepa oskusi.

Gaasivõrgul mittepõhinev lahendus oli küüni asukohast lähtuvalt vältimatult vajalik, kuid projekteerimisloa taotlemisel ilmnes, et nõuete täitmiseks on vaja taastuvale energiaallikale tuginevat alternatiivi.

See viis Dani kohaliku ettevõtteni EcoInstaller, kes tegi temaga projekti realiseerimiseks koostööd, määratles sobivad tooted, paigaldas süsteemi ja hoolitses jooksva hoolduse eest.

Arvutuste alusel valiti küünile 8 kW võimsusega õhk-vesisoojuspump NIBE F2040, 200-liitrine veeboiler, 40-liitrine puhverpaak ja juhtmoodul SMO40.

Lahendus

„Mulle meeldib väga renoveerimisprojektidega töötada ja see võrratu küün on nüüd päästetud ning muudetud vaimustavaks koduks, mis on soe ja hubane hoolimata asukohast lagedal väljal,” sõnas Rebecca Hubbard ettevõttest EcoInstaller. „Tegime Daniga projekti spetsifikatsioonide koostamise etapis koostööd, mis tagas projekteerimisnõuete täitmise ning tema ootustele vastavate kütmist tagavate ja sooja tarbevett tootvate toodete sobivuse.

Tagasivaated tehtud tööle

Dan Houghton, taluhoone Spring Meadow Farm omanik, on sedastanud: „Mul ei olnud taastuvenergial põhinevatest küttesüsteemidest enne seda, kui kohalik omavalitsus projekteerimisnõuded täpsustas, kuigi palju teadmisi. Täiendav uuristöö tõi välja selle, kui usaldusväärsed ja tõhusad sellised süsteemid on, ning praeguste kasutuskogemuste põhjal on õhk-vesisoojuspump just see lahendus, mida me oma kodu soojana hoidmiseks ja piiramatus koguses sooja vee tootmiseks vajame.

EcoInstaller oli lihtsalt fantastiline koostööpartner, suunas ja aitas meid kogu protsessi vältel ning tagas sobivaimate toodete paigalduse. Lisaks neile soovitaksin kaugvõrgu ühenduseta majaomanikele või renoveerimisprojektide realiseerijatele kindlasti ka NIBE tooteid ja süsteeme.”

_