Store the energy in an accumulator tank from NIBE

NIBE VPB S200

  • Продуктова информация
  • Предимства

NIBE VPB S200 е ефективенрезервоар за топла вода, който е предназначен за свързване към термопомпа, котел на газ или течно гориво. NIBE VPB S200 може да се свързва също и към соларни панели.NIBE VPB S200 има изолация, изработена от полиуретан, който осигурява много добра топлина изолация.

Ефективен

Ефективен резервоар за топла вода, предназначен за свързване към термопомпа или друг източник на енергия.

Персонализиране

Стилен дизайн за персонализиране с термопомпа NIBE.

Минимални загуби на топлина

Минимални загуби на топлина с полиуретанова изолация.

  • Техническа информация
  • Документ
NIBE VPB S200

Дълбочина (mm)

600

Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels
Energy Labels