Резервоари Гореща Вода и Буферни Съдове

NIBE VPB 500-1000

 • Продуктова информация
 • Предимства

NIBE VPB 500/750/1000 е ефективен резервоар с медно покритие за гореща вода с широк спектър от приложения, който е разработен за свързване към топлинна помпа, котел на газ или течно гориво. NIBE VPB 500/750/1000 има изолация от Неопор и полиестерно покритие, която осигурява ниски загуби на енергия. Изолацията и външната обвивка са разглобяеми за улесняване на монтажа. NIBE VPB 500/750/1000 е проектиран за сгради с големи нужди от гореща вода и могат да бъдат свързани паралелно за максимален капацитет.

  Ефективна топла вода

  Предназначен за свързване с термопомпа или друг източник на енергия

  Ниски загуби на енергия

  Ефективна, разглобяема изолация

  Може да се свързва паралелно

  Всички модели са предназначени за сгради с големи нужди от топла вода

NIBE VPB 500-1000
 • Техническа информация
 • Документ
 • NIBE VPB 500
 • NIBE VPB 750
 • NIBE VPB 1000
 • NIBE VPB 500
 • NIBE VPB 750
 • NIBE VPB 1000
 • NIBE VPB 500
 • NIBE VPB 750
 • NIBE VPB 1000
Вид на вратата
1757 
Площ на отвора за въздух над уреда
852 
Максимална отопляема площ (m²)
158 
COP при A2 / W35 (в съответствие с EN 14511, обхват на товара)
C
Марка с името на продукта
486 
Коминна система
590 
Топлоснабдяване според DiBt до (%)
23 
Вид на вратата
1976 
Площ на отвора за въздух над уреда
947 
Максимална отопляема площ (m²)
220 
COP при A2 / W35 (в съответствие с EN 14511, обхват на товара)
C
Марка с името на продукта
747 
Коминна система
890 
Топлоснабдяване според DiBt до (%)
35 
Вид на вратата
2051 
Площ на отвора за въздух над уреда
1052 
Максимална отопляема площ (m²)
270 
COP при A2 / W35 (в съответствие с EN 14511, обхват на товара)
C
Марка с името на продукта
992 
Коминна система
1180 
Топлоснабдяване според DiBt до (%)
46 
 • NIBE VPB 500
 • NIBE VPB 750
 • NIBE VPB 1000
 • NIBE VPB 500
 • NIBE VPB 750
 • NIBE VPB 1000