Често задавани въпроси

Искате ли да знаете нещо за продукт на NIBE? Тук сме събрали отговорите на най-често задаваните въпроси, за да можете бързо и лесно да намерите това, от което се нуждаете.

Термопомпата използва технологии за възобновяеми енергии, които извличат естествената енергия от едно място и я прехвърлят на друго, за да осигурят енергийно ефективно и икономично отопление на помещения и топла вода.

NIBE предлага „неизчерпаеми възможности“, когато става въпрос за възобновяеми отоплителни системи, като се специализира в предлагането на високотехнологични и енергийно ефективни решения за отопление, вентилация, охлаждане и възстановяване на топлината.

Наред с геотермалните и въздушни термопомпи и термопомпите за отработен въздух, нейното водещо на пазара портфолио включва решения за вентилация на цялата къща.

Разгледайте пълната продуктова гама на NIBE тук.

Инициативата за възобновяема топлина (RHI) е, подкрепена от правителството, схема за финансово стимулиране, която възнаграждава собствениците на възобновяеми технологии за топлината, която генерират в седемгодишен период. Въздушните и геотермалните термопомпи NIBE, котлите на биомаса и системите за слънчево отопление подлежат на ежегодни плащания по схемата като сумата, която може да спечели всяка от тях, се определя от тарифна система. За повече информация относно схемата и как можете да се възползвате, прочетете ръководството на NIBE за RHI тук.

Термопомпите работят като извличат природна енергия от земята, скалите, езерата, въздуха или водата. След това системата подава тази възобновяема енергия обратно към топлообменник, за да осигури ефективно, надеждно отопление и топла вода.

NIBE произвежда следните видове термопомпи:

Въздушни термопомпи (ASHP)

Геотермални термопомпи (GSHP)

Термопомпи за отработен въздух (EAHP)

Щракнете тук, за да научите повече за водещата на пазара гама термопомпи на NIBE, както и за по-подробна информация за това как работи всяка от технологиите.

За разлика от скъпите твърди горива, които бързо намаляват, възобновяемата енергия е сигурна, лесно достъпна и на практика неизчерпаема. Възобновяемите отоплителни системи предлагат рентабилен, надежден и енергийно ефективен начин да намалим въглеродния си отпечатък, а също така биха могли да осигурят дългосрочни икономии на гориво.

Чрез инсталиране на технология за възобновяемо отопление бихте могли да имате право и на дългосрочни плащания за произведената енергия чрез правителствената схема за стимулиране на възобновяема топлина (RHI).

_