Svi proizvodi

NIBE F1245

 • Informacije o proizvodu
 • Prednosti

NIBE F1245 je sveobuhvatna pumpa za grijanje sa integrisanim bojlerom kapaciteta 180 litara. NIBE F1245 ima visoku sezonsku efikasnost i velik raspon temperature. NIBE F1245 je dostupna sa sljedećim vrijednostima izlazne snage: 6, 8, 10 i 12 kW. Pumpa za grijanje je pogodna za odvojene i kuće u nizu. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam daje kontrolu nad potrošnjom energije i biti će ključan dio vašeg uvezanog doma. Efikasni sistem kontrole automatski prilagođava unutrašnju klimu radi maksimalne udobnosti i u isto vrijeme pomažete prirodi.

  Energetski efikasna i sveobuhvatna

  Efikasna, sveobuhvatna pumpa za grijanje sa integrisanim spremnikom za toplu vodu.

  Visoke performanse

  Visok faktor sezonskih performansi - velik raspon temperature.

  Dio vašeg pametnog doma

  Štedljiva pametna tehnologija sa kontrolama prilagođenim korisniku.

NIBE F1245
 • Informacije o proizvodu
 • Prednosti

NIBE F1245 je sveobuhvatna pumpa za grijanje sa integrisanim bojlerom kapaciteta 180 litara. NIBE F1245 ima visoku sezonsku efikasnost i velik raspon temperature. NIBE F1245 je dostupna sa sljedećim vrijednostima izlazne snage: 6, 8, 10 i 12 kW. Pumpa za grijanje je pogodna za odvojene i kuće u nizu. Zahvaljujući pametnoj tehnologiji, proizvod vam daje kontrolu nad potrošnjom energije i biti će ključan dio vašeg uvezanog doma. Efikasni sistem kontrole automatski prilagođava unutrašnju klimu radi maksimalne udobnosti i u isto vrijeme pomažete prirodi.

  Energetski efikasna i sveobuhvatna

  Efikasna, sveobuhvatna pumpa za grijanje sa integrisanim spremnikom za toplu vodu.

  Visoke performanse

  Visok faktor sezonskih performansi - velik raspon temperature.

  Dio vašeg pametnog doma

  Štedljiva pametna tehnologija sa kontrolama prilagođenim korisniku.

NIBE F1245
 • Tehnicki podaci
 • Dokumenti
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
Visina (mm)
1800 
Širina
600 
Dubina (mm)
620 
Neto težina (kg)
240 
Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)
2,66 
Količina freona, R407C (kg)
1,5 
Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C
A++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C
A++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C
A++
Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu
A
Deklarisan profil slavine
XL 
Količina tople vode 40 ° C (l)
240 
Visina (mm)
1800 
Širina
600 
Dubina (mm)
620 
Neto težina (kg)
250 
Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)
3,19 
Količina freona, R407C (kg)
1,8 
Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C
A+++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C
A++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C
A++
Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu
A
Deklarisan profil slavine
XL 
Količina tople vode 40 ° C (l)
235 
Visina (mm)
1800 
Širina
600 
Dubina (mm)
620 
Neto težina (kg)
245 
Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)
3,37 
Količina freona, R407C (kg)
1,9 
Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C
A++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C
A++
Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu
A
Deklarisan profil slavine
XL 
Količina tople vode 40 ° C (l)
235 
Visina (mm)
1800 
Širina
600 
Dubina (mm)
620 
Neto težina (kg)
260 
Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)
3,55 
Količina freona, R407C (kg)
Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C
A++
Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu
A
Deklarisan profil slavine
XL 
Količina tople vode 40 ° C (l)
230 
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
 • Tehnicki podaci
 • Dokumenti
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
Visina (mm)
1800 
Širina
600 
Dubina (mm)
620 
Neto težina (kg)
240 
Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)
2,66 
Količina freona, R407C (kg)
1,5 
Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C
A++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C
A++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C
A++
Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu
A
Deklarisan profil slavine
XL 
Količina tople vode 40 ° C (l)
240 
Visina (mm)
1800 
Širina
600 
Dubina (mm)
620 
Neto težina (kg)
250 
Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)
3,19 
Količina freona, R407C (kg)
1,8 
Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C
A+++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C
A++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C
A++
Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu
A
Deklarisan profil slavine
XL 
Količina tople vode 40 ° C (l)
235 
Visina (mm)
1800 
Širina
600 
Dubina (mm)
620 
Neto težina (kg)
245 
Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)
3,37 
Količina freona, R407C (kg)
1,9 
Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C
A++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnot proizvoda kod grijanja prostorije, 55 ° C
A++
Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu
A
Deklarisan profil slavine
XL 
Količina tople vode 40 ° C (l)
235 
Visina (mm)
1800 
Širina
600 
Dubina (mm)
620 
Neto težina (kg)
260 
Količina freona, CO2 ekvivalent (tona)
3,55 
Količina freona, R407C (kg)
Efikasnost sistema kod grijanja prostorije, 35 ° C
A+++
Efikasnost sistama kod grijanja prostorije , 55 ° C
A++
Vrsta efikasnosti bojlera za toplu vodu
A
Deklarisan profil slavine
XL 
Količina tople vode 40 ° C (l)
230 
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12
 • NIBE F1245-6
 • NIBE F1245-8
 • NIBE F1245-10
 • NIBE F1245-12