Zoomen:
100%
+
Reset
- U kunt ook zoomen met ctrl + scroll
-EB100-GP10 - XL27 - XL28 -QM33 -FL3 P -BP6 -CM3 -RM1.1 -EB100 - B T25 -11xx -EB100- B T71 -11xx -QM33 -BP5 -CM1 -FL2 -EB100-QZ2 -11xx -QM31 P -RM1.3 -EB100 -11x x -0 -QZ3 -11xx -EB100 -11xx XL 1 6 9 7 2 - B T1 -11xx -RM1.4 -QM33 -EB100-QZ2 -12xx -QM31 -BP5 -CM1 -FL2 P -RM1.3 -EB100 -12x x -0 -QZ3 -12xx -EB100 -12xx XL 1 6 3 7 2 4 - B T1 -12xx -RM1.4 -EB100 -13xx -BP5 -CM1 -FL2 P -EB100 -13x x -0 - B T1 -13xx -QZ2.2 -QZ2.1 -QZ2.3 -QZ2.4 -RM12 -RM13 -FL13 -FL12 -RM11 -RM10 -FL11 -QM50 -EP15 -EP14 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -QM52 -FL10 -QM55 -QM57 -BP6 -CM3 -EB101 P -FL3 -11xx -FL11 -1 -QM53 -1 -HQ2 -1 -QM52 -1 -RM11 -1 -QM51 -1 -HQ1 -1 -FL10 -1 -QM50 -1 -RM10 -1 -RM13 -1 -QM57 -1 -FL13 -1 -HQ3 -1 -QM56 -1 -RM12 -1 -QM55 -1 -FL12 -1 -HQ4 -1 -QM54 -1 -EB101 -13x x -1 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -1 -EP14 -1 -EB100-GP7 -RM1.2 -BP6 -CM3 P -FL3 -11xx -EB102 -13x x -2 -EB102 -FL11 -2 -QM53 -2 -HQ2 -2 -QM52 -2 -RM11 -2 -QM51 -2 -HQ1 -2 -FL10 -2 -QM50 -2 -RM10 -2 -RM13 -2 -QM57 -2 -FL13 -2 -HQ3 -2 -QM56 -2 -RM12 -2 -QM55 -2 -FL12 -2 -HQ4 -2 -QM54 -2 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -2 -EP14 -2 -EB100 -QN10 -CP1 -EB100- B T7 -13xx -EB100- B T6 -13xx -CP1 -EB100- B T7 -11xx -EB100- B T6 -11xx

Beschermings- en veiligheidsvoorzieningen plus onderdelen om de service te vereenvoudigen (bijvoorbeeld terugslagkleppen, veiligheidskleppen, overstortventielen, afsluiters) moeten worden gemonteerd volgens de landelijke regelgeving en standaarden.

Functie

Multi-installatie

Er kunnen meerdere warmtepompen onderling worden verbonden door één warmtepomp als hoofdeenheid te selecteren en de rest als ondergeschikte warmtepompen. Voor optimaal bedrijf: selecteer een warmtepomp met een invertergestuurde compressor als hoofdeenheid. De warmtepomp wordt altijd geleverd als hoofdeenheid en er kunnen maximaal 8 ondergeschikte warmtepompen op worden aangesloten die maximaal 540 kW (met 9 x F1345-60 kW) leveren binnen hetzelfde systeem. In systemen met meerdere warmtepompen krijgt elke pomp een unieke naam. Externe temperatuursensoren en regelsignalen mogen uitsluitend op de hoofdeenheid worden aangesloten, met uitzondering van externe regeling van de compressormodule en wisselklep(pen) (QN10), waarvan op elke warmtepomp in het pand één kan worden aangesloten.

Warmtapwaterproductie

Als verwarming van warmtapwater nodig is, worden een of meer externe boilers/opslagvaten aangesloten.

Warmtapwaterproductie vindt plaats vanuit de compressor(en) die ingesteld is/zijn op het produceren van warmtapwater.

Als de warmtapwatertemperatuur hoger dan 60  °C wordt, moet de installatie worden aangevuld met een mengklep.

Zie voor meer informatie over warmtapwaterproductie de handleiding van de warmtepomp.

Zie de handleiding van de warmtepomp en/of de boiler/het opslagvat voor meer informatie over warmtapwaterproductie.

Lijst met onderdelen

Aanduiding

Naam

Specificatie

RSK-nr. / Art.nr.

Opmerkingen

-EB100-11xx-0

Warmtepompsysteem (master unit)

-EB100-11xx

NIBE S1155

-EB100-12xx-0

Warmtepompsysteem (master unit)

-EB100-12xx

NIBE S1255

-EB100-13xx-0

Warmtepompsysteem (master unit)

-EB100-13xx

NIBE F1355

-BT1-11xx

Buitenvoeler

Inbegrepen bij S1155

-BT1-12xx

Buitenvoeler

Inbegrepen bij S1255

-BT1-13xx

Buitenvoeler

Inbegrepen bij F1355

-EB100-BT6-11xx

Warmtapwatersensor regeling

Inbegrepen bij S1155

-EB100-BT6-13xx

Warmtapwatersensor regeling

Inbegrepen bij F1355

Modbus: 40014

-EB100-BT7-11xx

Warmtapwatersensor display

Inbegrepen bij S1155

-EB100-BT7-13xx

Warmtapwatersensor display

Inbegrepen bij F1355

Modbus: 40013

-EB100-BT25-11xx

Externe aanvoertemperatuursensor

Inbegrepen bij S1155 / F1345 / F1355

F1355:  Modbus: 40071

-EB100-BT71-11xx

Externe retourleidingsensor

Inbegrepen bij S1155 / F1345 / F1355

F1355:  Modbus: 40152

-EP14

Compressormodule

Zie de installateurshandleiding voor meer informatie over de betreffende compressormodule.

-EP15

Compressormodule

Zie de installateurshandleiding voor meer informatie over de betreffende compressormodule.

-FL10

Overstortventiel, bron

-FL11

Overstortventiel, bron

-FL12

Veiligheidsventiel, afgiftesysteem

-FL13

Veiligheidsventiel, afgiftesysteem

-EB100-GP7

Externe circulatiepomp bronsysteem

-EB100-GP10

Externe cv-pomp

F1355:  Modbus: 43189

-QM33

Afsluiter, bronvloeistof

-QM50

Afsluiter, bronvloeistof

-QM51

Afsluiter, bronvloeistof

-QM52

Afsluiter, bronvloeistof

-QM53

Afsluiter, bronvloeistof

-QM54

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM55

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM56

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM57

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-EB100-QN10

Wisselklep, verwarming/warmtapwater

Zie de handleiding van de klep voor een poortbeschrijving.

-EB100-QZ2-11xx

Afsluiter met ingebouwd filter, verwarmingsmiddel

Inbegrepen bij S1155

-EB100-QZ2-12xx

Afsluiter met ingebouwd filter, verwarmingsmiddel

Inbegrepen bij S1255

-QZ2.1

Afsluiter met ingebouwd filter, bronvloeistof

Inbegrepen bij F1355

-QZ2.2

Afsluiter met ingebouwd filter, bronvloeistof

Inbegrepen bij F1355

-QZ2.3

Afsluiter met ingebouwd filter, verwarmingsmiddel

Inbegrepen bij F1355

-QZ2.4

Afsluiter met ingebouwd filter, verwarmingsmiddel

Inbegrepen bij F1355

-QZ3-11xx

Afsluiter met ingebouwd filter, bronvloeistof

Inbegrepen bij S1155

-QZ3-12xx

Afsluiter met ingebouwd filter, bronvloeistof

Inbegrepen bij S1255

-RM10

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1355

-RM11

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1355

-RM12

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1355

-RM13

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1355

XL

XL-aansluitingen

1

Aansluiting afgiftesysteem, aanvoer

2

Aansluiting afgiftesysteem, retour

3

Koudwateraansluiting

4

Warmtapwateraansluiting

6

Aansluiting bronsysteem, aanvoer

7

Aansluiting bronsysteem, retour

9

Koppelingsaansluiting, retour

-EB101-13xx-1

Warmtepompsysteem 1

-EB101

NIBE F1345

-EP14-1

Compressormodule

Zie de installateurshandleiding voor meer informatie over de betreffende compressormodule.

-EP15-1

Compressormodule

Zie de installateurshandleiding voor meer informatie over de betreffende compressormodule.

-FL10-1

Overstortventiel, bron

-FL11-1

Overstortventiel, bron

-FL12-1

Veiligheidsventiel, afgiftesysteem

-FL13-1

Veiligheidsventiel, afgiftesysteem

-HQ1-1

Vuilfilter, bronvloeistof

Inbegrepen bij F1345

-HQ2-1

Vuilfilter, bronvloeistof

Inbegrepen bij F1345

-HQ3-1

Vuilfilter, verwarmingsmiddel

Inbegrepen bij F1345

-HQ4-1

Vuilfilter, verwarmingsmiddel

Inbegrepen bij F1345

-QM50-1

Afsluiter, bronvloeistof

-QM51-1

Afsluiter, bronvloeistof

-QM52-1

Afsluiter, bronvloeistof

-QM53-1

Afsluiter, bronvloeistof

-QM54-1

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM55-1

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM56-1

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM57-1

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-RM10-1

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1345

-RM11-1

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1345

-RM12-1

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1345

-RM13-1

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1345

XL

XL-aansluitingen

1

Aansluiting afgiftesysteem, aanvoer

2

Aansluiting afgiftesysteem, retour

6

Aansluiting bronsysteem, aanvoer

7

Aansluiting bronsysteem, retour

-EB102-13xx-2

Warmtepompsysteem 2

-EB102

NIBE F1345

-EP14-2

Compressormodule

Zie de installateurshandleiding voor meer informatie over de betreffende compressormodule.

-EP15-2

Compressormodule

Zie de installateurshandleiding voor meer informatie over de betreffende compressormodule.

-FL10-2

Overstortventiel, bron

-FL11-2

Overstortventiel, bron

-FL12-2

Veiligheidsventiel, afgiftesysteem

-FL13-2

Veiligheidsventiel, afgiftesysteem

-HQ1-2

Vuilfilter, bronvloeistof

Inbegrepen bij F1345

-HQ2-2

Vuilfilter, bronvloeistof

Inbegrepen bij F1345

-HQ3-2

Vuilfilter, verwarmingsmiddel

Inbegrepen bij F1345

-HQ4-2

Vuilfilter, verwarmingsmiddel

Inbegrepen bij F1345

-QM50-2

Afsluiter, bronvloeistof

-QM51-2

Afsluiter, bronvloeistof

-QM52-2

Afsluiter, bronvloeistof

-QM53-2

Afsluiter, bronvloeistof

-QM54-2

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM55-2

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM56-2

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-QM57-2

Afsluitklep, verwarmingsmiddel

-RM10-2

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1345

-RM11-2

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1345

-RM12-2

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1345

-RM13-2

Terugslagklep

Inbegrepen bij F1345

XL

XL-aansluitingen

1

Aansluiting afgiftesysteem, aanvoer

2

Aansluiting afgiftesysteem, retour

6

Aansluiting bronsysteem, aanvoer

7

Aansluiting bronsysteem, retour

-CP1

Accumulatortank

-QM34

Vulaansluiting voor bronvloeistof

-QM34

Afsluiter, bronvloeistof uit

-XL27

Vullen bronvloeistof

-XL28

Vullen bronvloeistof

-BP5

Diversen

-BP5

Drukmeter, verwarmingsmiddel

-BP6

Drukmeter, bronvloeistof

-CM1

Expansievat, afgiftesysteem

-CM3

Expansievat, bronvloeistof

-FL2

Veiligheidsventiel, afgiftesysteem

-FL3-11xx

Overstortventiel, bron

Inbegrepen bij S1155 / S1255 / F1345 / F1355

-QM31

Afsluiter, cv-aanvoerleiding

-RM1.1

Terugslagklep

-RM1.2

Terugslagklep

-RM1.3

Terugslagklep

-RM1.4

Terugslagklep

Aanduidingen volgens standaard EN 81346-2.

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top