Suurenda:
100%
+
Lähtestä
- Suurendada saate ka ctrl + kerimisnupp abil
-EB100-GP10 - XL27 - XL28 -QM33 -FL3 P -BP6 -CM3 -RM1.1 -EB100 - B T25 -11xx -EB100- B T71 -11xx -QM33 -BP5 -CM1 -FL2 -EB100-QZ2 -11xx -QM31 P -RM1.3 -EB100 -11x x -0 -QZ3 -11xx -EB100 -11xx XL 1 6 9 7 2 - B T1 -11xx -RM1.4 -QM33 -EB100-QZ2 -12xx -QM31 -BP5 -CM1 -FL2 P -RM1.3 -EB100 -12x x -0 -QZ3 -12xx -EB100 -12xx XL 1 6 3 7 2 4 - B T1 -12xx -RM1.4 -EB100 -13xx -BP5 -CM1 -FL2 P -EB100 -13x x -0 - B T1 -13xx -QZ2.2 -QZ2.1 -QZ2.3 -QZ2.4 -RM12 -RM13 -FL13 -FL12 -RM11 -RM10 -FL11 -QM50 -EP15 -EP14 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -QM52 -FL10 -QM55 -QM57 -BP6 -CM3 -EB101 P -FL3 -11xx -FL11 -1 -QM53 -1 -HQ2 -1 -QM52 -1 -RM11 -1 -QM51 -1 -HQ1 -1 -FL10 -1 -QM50 -1 -RM10 -1 -RM13 -1 -QM57 -1 -FL13 -1 -HQ3 -1 -QM56 -1 -RM12 -1 -QM55 -1 -FL12 -1 -HQ4 -1 -QM54 -1 -EB101 -13x x -1 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -1 -EP14 -1 -EB100-GP7 -RM1.2 -BP6 -CM3 P -FL3 -11xx -EB102 -13x x -2 -EB102 -FL11 -2 -QM53 -2 -HQ2 -2 -QM52 -2 -RM11 -2 -QM51 -2 -HQ1 -2 -FL10 -2 -QM50 -2 -RM10 -2 -RM13 -2 -QM57 -2 -FL13 -2 -HQ3 -2 -QM56 -2 -RM12 -2 -QM55 -2 -FL12 -2 -HQ4 -2 -QM54 -2 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -2 -EP14 -2 -EB100 -QN10 -CP1 -EB100- B T7 -13xx -EB100- B T6 -13xx -CP1 -EB100- B T7 -11xx -EB100- B T6 -11xx

Kaitse- ja ohutusseadmed ning kõik hooldust lihtsustavad komponendid (nt tagasilöögiklapid, kaitseklapid, äravooluklapid, sulgeventiilid) tuleb paigaldada kooskõlas riiklike määruste ja standarditega.

Funktsioon

Multi-paigaldis

Mitmeid soojuspumpasid saab omavahel ühendada, määrates ühe põhiseadmeks ja teised alluvateks soojuspumpadeks. Optimaalse töö jaoks valige põhiseadmeks inverterjuhtimisega kompressoriga soojuspump. Soojuspump tarnitakse alati põhiseadmena ja sellega saab ühendada kuni 8 alluvat soojuspumpa ja tarnida samas süsteemis kuni 540 kW (koos 9 x F1345-60 kW). Mitme soojuspumbaga süsteemis antakse igale pumbale unikaalne nimi. Välised temperatuuriandurid ja juhtsignaalid saavad olla ühendatud ainult põhiseadmele, välja arvatud kompressormooduli ja pöördklapi/pöördklappide (QN10) välisel juhtimisel, millest ainult ühte saab ühendada igale maja soojuspumbale.

Sooja tarbevee tootmine

Sooja tarbevee vajaduse korral ühendatakse üks või mitu välist tarbeveeboilerit/akumulatsioonipaaki.

Sooja tarbevee tootmine toimub sooja tarbevee tootmiseks seadistatud kompressori(te) kaudu.

Kui sooja tarbevee temperatuur ületab 60 °C, tuleb paigaldisele lisada seguklapp.

Rohkem teavet sooja tarbevee tootmise kohta leiate soojuspumba juhendist.

Täiendavat teavet sooja tarbevee tootmise kohta vaadake soojuspumba ja/või tarbeveeboileri/akumulatsioonipaagi juhendist.

Komponentide loetelu

Tähistus

Nimetus

Tehnilised andmed

RSK nr. / Art. nr.

Kommentaarid

-EB100-11xx-0

Soojuspumba süsteem (ülemseade)

-EB100-11xx

NIBE S1155

-EB100-12xx-0

Soojuspumba süsteem (ülemseade)

-EB100-12xx

NIBE S1255

-EB100-13xx-0

Soojuspumba süsteem (ülemseade)

-EB100-13xx

NIBE F1355

-BT1-11xx

Välisõhuandur

Kaasas seadmega S1155

-BT1-12xx

Välisõhuandur

Kaasas seadmega S1255

-BT1-13xx

Välisõhuandur

Kaasas seadmega F1355

-EB100-BT6-11xx

Juhtiv sooja vee andur

Kaasas seadmega S1155

-EB100-BT6-13xx

Juhtiv sooja vee andur

Kaasas seadmega F1355

Modbus: 40014

-EB100-BT7-11xx

Ekraaniga sooja vee andur

Kaasas seadmega S1155

-EB100-BT7-13xx

Ekraaniga sooja vee andur

Kaasas seadmega F1355

Modbus: 40013

-EB100-BT25-11xx

Väline pealevoolutemperatuuri andur

Kaasas seadmega S1155 / F1345 / F1355

F1355:  Modbus: 40071

-EB100-BT71-11xx

Väline tagasivooluandur

Kaasas seadmega S1155 / F1345 / F1355

F1355:  Modbus: 40152

-EP14

Kompressormoodul

Täiendavat teavet asjakohase jahutusmooduli kohta leiate paigaldusjuhendist.

-EP15

Kompressormoodul

Täiendavat teavet asjakohase jahutusmooduli kohta leiate paigaldusjuhendist.

-FL10

Kaitseklapp, külmakandja

-FL11

Kaitseklapp, külmakandja

-FL12

Kaitseklapp, küttevesi

-FL13

Kaitseklapp, küttevesi

-EB100-GP7

Väline maakollektori pump

-EB100-GP10

Väline kütteveepump

F1355:  Modbus: 43189

-QM33

Sulgeventiil, maakollektor

-QM50

Sulgeventiil, maakollektor

-QM51

Sulgeventiil, maakollektor

-QM52

Sulgeventiil, maakollektor

-QM53

Sulgeventiil, maakollektor

-QM54

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM55

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM56

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM57

Sulgeventiil, soojuskandja

-EB100-QN10

Pöördventiil, küte / soe tarbevesi

Pordi kirjeldust vaadake ventiili juhendist.

-EB100-QZ2-11xx

Filtriga kuulventiil, soojuskandja

Kaasas seadmega S1155

-EB100-QZ2-12xx

Filtriga kuulventiil, soojuskandja

Kaasas seadmega S1255

-QZ2.1

Filtriga kuulventiil, maakollektor

Kaasas seadmega F1355

-QZ2.2

Filtriga kuulventiil, maakollektor

Kaasas seadmega F1355

-QZ2.3

Filtriga kuulventiil, soojuskandja

Kaasas seadmega F1355

-QZ2.4

Filtriga kuulventiil, soojuskandja

Kaasas seadmega F1355

-QZ3-11xx

Filtriga kuulventiil, maakollektor

Kaasas seadmega S1155

-QZ3-12xx

Filtriga kuulventiil, maakollektor

Kaasas seadmega S1255

-RM10

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1355

-RM11

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1355

-RM12

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1355

-RM13

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1355

XL

XL ühendused

1

Soojuskandja ühendus, pealevool

2

Soojuskandja ühendus, tagasivool

3

Külma vee ühendus

4

Sooja vee ühendus

6

Maakollektori ühendus, pealevool

7

Maakollektori ühendus, tagasivool

9

Ühendusliides, tagasivool

-EB101-13xx-1

Soojuspumbasüsteem 1

-EB101

NIBE F1345

-EP14-1

Kompressormoodul

Täiendavat teavet asjakohase jahutusmooduli kohta leiate paigaldusjuhendist.

-EP15-1

Kompressormoodul

Täiendavat teavet asjakohase jahutusmooduli kohta leiate paigaldusjuhendist.

-FL10-1

Kaitseklapp, külmakandja

-FL11-1

Kaitseklapp, külmakandja

-FL12-1

Kaitseklapp, küttevesi

-FL13-1

Kaitseklapp, küttevesi

-HQ1-1

Sõelfilter, maakollektor

Kaasas seadmega F1345

-HQ2-1

Sõelfilter, maakollektor

Kaasas seadmega F1345

-HQ3-1

Sõelfilter, soojuskandja

Kaasas seadmega F1345

-HQ4-1

Sõelfilter, soojuskandja

Kaasas seadmega F1345

-QM50-1

Sulgeventiil, maakollektor

-QM51-1

Sulgeventiil, maakollektor

-QM52-1

Sulgeventiil, maakollektor

-QM53-1

Sulgeventiil, maakollektor

-QM54-1

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM55-1

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM56-1

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM57-1

Sulgeventiil, soojuskandja

-RM10-1

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1345

-RM11-1

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1345

-RM12-1

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1345

-RM13-1

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1345

XL

XL ühendused

1

Soojuskandja ühendus, pealevool

2

Soojuskandja ühendus, tagasivool

6

Maakollektori ühendus, pealevool

7

Maakollektori ühendus, tagasivool

-EB102-13xx-2

Soojuspumbasüsteem 2

-EB102

NIBE F1345

-EP14-2

Kompressormoodul

Täiendavat teavet asjakohase jahutusmooduli kohta leiate paigaldusjuhendist.

-EP15-2

Kompressormoodul

Täiendavat teavet asjakohase jahutusmooduli kohta leiate paigaldusjuhendist.

-FL10-2

Kaitseklapp, külmakandja

-FL11-2

Kaitseklapp, külmakandja

-FL12-2

Kaitseklapp, küttevesi

-FL13-2

Kaitseklapp, küttevesi

-HQ1-2

Sõelfilter, maakollektor

Kaasas seadmega F1345

-HQ2-2

Sõelfilter, maakollektor

Kaasas seadmega F1345

-HQ3-2

Sõelfilter, soojuskandja

Kaasas seadmega F1345

-HQ4-2

Sõelfilter, soojuskandja

Kaasas seadmega F1345

-QM50-2

Sulgeventiil, maakollektor

-QM51-2

Sulgeventiil, maakollektor

-QM52-2

Sulgeventiil, maakollektor

-QM53-2

Sulgeventiil, maakollektor

-QM54-2

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM55-2

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM56-2

Sulgeventiil, soojuskandja

-QM57-2

Sulgeventiil, soojuskandja

-RM10-2

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1345

-RM11-2

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1345

-RM12-2

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1345

-RM13-2

Tagasilöögiklapp

Kaasas seadmega F1345

XL

XL ühendused

1

Soojuskandja ühendus, pealevool

2

Soojuskandja ühendus, tagasivool

6

Maakollektori ühendus, pealevool

7

Maakollektori ühendus, tagasivool

-CP1

Akumulatsioonipaak

-QM34

Maakollektori täiteühendus

-QM34

Sulgeventiil, maakollektor välja

-XL27

Maakollektoriga täitmine

-XL28

Maakollektoriga täitmine

-BP5

Mitmesugust

-BP5

Manomeeter, soojuskandja

-BP6

Manomeeter, maakollektor

-CM1

Paisupaak, soojuskandja

-CM3

Paisupaak, maakollektor

-FL2

Kaitseklapp, küttevesi

-FL3-11xx

Kaitseklapp, külmakandja

Kaasas seadmega S1155 / S1255 / F1345 / F1355

-QM31

Sulgeventiil, soojuskandja pealevool

-RM1.1

Tagasilöögiklapp

-RM1.2

Tagasilöögiklapp

-RM1.3

Tagasilöögiklapp

-RM1.4

Tagasilöögiklapp

Määratlused vastavalt standardile EN 81346-2.

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top